Glade Andelslagvinnere!

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Konkurransen var en fin måte å vekke interesse om landbruket på, sier Jill Hjartøy fra Vesterålen som vant Andelslagkonkurransen på kampanjesiden Bondevenn.no.

Det siste halvåret har Norges Bondelag kjørt en nettkonkurranse hvor ulike deltakere i hele Norge måtte svare på utfordringer fra 6 gårder med forksjellige typer produksjon. Leder i Hordaland Bondelag, Frøydis Haugen, var en av gårdsbrukene som sendte ut utfordringer til konkurransedeltakerne. Det gikk i alt fra hva man skal gjøre ved kalving og innhøstingstidspunkt.

Frøydis Haugan var en av bøndene som frontet  Andelslagkonkurransen på Bondevenn.no

 Det ble Jill Rahøy Hjartøy som dannet laget ”Fra nord til sør" sammen med venner og familie som ble en av vinnerne blant de som hadde flest rette svar.

 

Glade vinnere: Jan Hjartøy, Lisbeth Hjartøy, Line Cathrin Melbye og Jill Rakel Hjartøy.

- Da jeg ringte kunne de knapt tro det! sier Jill som forteller om en lystig ringerunde til de andre deltakerne. Vi ble rett og slett kjempeglade.

 Premien for å ha løst utfordringene i Andelslaget gjennom det siste halvåret er et gårdsopphold til en verdi av 30 000 kr på et av HANENSs steder som tilbyr overnatting. HANEN er en landsdekkende næringsorganisasjon for virksomheter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. Norges Bondelag er en av hovedpartnerne i HANEN.

Jill Hjartøy er selv melkebonde, men inviterte inn andre med på laget som ikke er bønder.

 - Det var en veldig fin måte å få litt innsikt i matprodusentenes dilemmaer. I disse dager får landbruk mye oppmerksomhet. Da kan dette være en god måte å vekke litt interesse på. Som matprodusent er man jo veldig opptatt av å heve kompetansen om landbruk til alle, sier Jill.

Andelslagkonkurransen er nå avsluttet. Det var den aktiviteten på kampanjesiden Bondevenn.no som ble mest delt på Facebook. Til sammen ble det dannet 323 lag.

Bondevenn.no siden ble lansert i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2013 som en digital plattform for både Bondevenn-kampanjen og matvalget. Til sammen ble plakatene med budskap om hvorfor man støtter norsk matproduksjon sett av 10 000.  Plakatene ble spredt flittig på sosiale medier av folk flest og politikere som vil vise sin støtte til norsk matproduksjon.

Vi gratulerer Jill Rahøy Hjartøy og laget hennes og ønsker laget et godt gårdsopphold!

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere