Det siste halvåret har Norges Bondelag kjørt en nettkonkurranse hvor ulike deltakere i hele Norge måtte svare på utfordringer fra 6 gårder med forksjellige typer produksjon. Leder i Hordaland Bondelag, Frøydis Haugen, var en av gårdsbrukene som sendte ut utfordringer til konkurransedeltakerne. Det gikk i alt fra hva man skal gjøre ved kalving og innhøstingstidspunkt.

Frøydis Haugan var en av bøndene som frontet  Andelslagkonkurransen på Bondevenn.no

 Det ble Jill Rahøy Hjartøy som dannet laget ”Fra nord til sør" sammen med venner og familie som ble en av vinnerne blant de som hadde flest rette svar.

 

Glade vinnere: Jan Hjartøy, Lisbeth Hjartøy, Line Cathrin Melbye og Jill Rakel Hjartøy.

- Da jeg ringte kunne de knapt tro det! sier Jill som forteller om en lystig ringerunde til de andre deltakerne. Vi ble rett og slett kjempeglade.

 Premien for å ha løst utfordringene i Andelslaget gjennom det siste halvåret er et gårdsopphold til en verdi av 30 000 kr på et av HANENSs steder som tilbyr overnatting. HANEN er en landsdekkende næringsorganisasjon for virksomheter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. Norges Bondelag er en av hovedpartnerne i HANEN.

Jill Hjartøy er selv melkebonde, men inviterte inn andre med på laget som ikke er bønder.

 - Det var en veldig fin måte å få litt innsikt i matprodusentenes dilemmaer. I disse dager får landbruk mye oppmerksomhet. Da kan dette være en god måte å vekke litt interesse på. Som matprodusent er man jo veldig opptatt av å heve kompetansen om landbruk til alle, sier Jill.

Andelslagkonkurransen er nå avsluttet. Det var den aktiviteten på kampanjesiden Bondevenn.no som ble mest delt på Facebook. Til sammen ble det dannet 323 lag.

Bondevenn.no siden ble lansert i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2013 som en digital plattform for både Bondevenn-kampanjen og matvalget. Til sammen ble plakatene med budskap om hvorfor man støtter norsk matproduksjon sett av 10 000.  Plakatene ble spredt flittig på sosiale medier av folk flest og politikere som vil vise sin støtte til norsk matproduksjon.

Vi gratulerer Jill Rahøy Hjartøy og laget hennes og ønsker laget et godt gårdsopphold!