Glad for flytting av viltforvaltning

Av Finn Erlend Ødegård,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes
Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, mener det er fornuftig av regjeringa å flytte viltforvaltningen tilbake til Landbruks- og matdepartementet.

- Å flytte viltloven tilbake til Landbruks- og matdepartementet gir økte muligheter for å styrke forvaltningen av viltressursene, mener Norges Bondelag.

Regjeringa har besluttet at ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Håper på mer lokal næringsutvikling

- Vi erfarer at klima- og miljømyndighetene i sin forvaltning har hovedfokus på bevaring av biologisk mangfold og er i mindre grad opptatt av å styrke viltressursene som grunnlag for lokal næringsutvikling og utvikling av gode jaktopplevelser. Å flytte viltloven tilbake til Landbruks- og matdepartementet (LMD) gir økte muligheter for å styrke forvaltningen av viltressursene, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Viltforvaltningen og lakse- og innlandsfiskeforvaltningen har flere ganger flyttet departement. Fra midten av 1800-tallet lå fagfeltet under departementet for Indre, men ble flytta til Landbruksdepartementet da dette ble opprettet i 1900. Da Miljøverndepartementet ble opprettet i 1972 ble vilt- og fiskeforvaltningen overført dit, mens annen utmarksforvaltning ble værende i Landbruksdepartementet. ​

Viktig for sykdomsbekjempelse

- Med overføring av viltloven vil LMD ha alle nødvendige virkemidler til å sikre en aktiv og bærekraftig forvaltning av viltressursene. Det er spesielt viktig nå som vi ser at viltsykdommer som skrantesyke skaper utfordringer i enkelte viltbestander. Mattilsynet, som fra før ligger under LMD, har ansvaret for tiltak mot viltsykdommer, sier Lars Petter Bartnes. 

​Han håper nå på et større fokus på å utnytte det potensialet som ligger i verdiskaping basert på vilt- og fiskeressursene.

- Norges Skogeierforbund har i 2012 estimert at den årlige omsetning av jakt og innlandsfiske i Norge er 3,6 mrd. kroner. Utnyttingen av viltressursene og fiskeressursene bidrar til betydelig verdiskaping i distriktene og hører naturlig hjemme i et næringsdepartement, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere