Glad for flytting av viltforvaltning

Av Finn Erlend Ødegård,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes
Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, mener det er fornuftig av regjeringa å flytte viltforvaltningen tilbake til Landbruks- og matdepartementet.

- Å flytte viltloven tilbake til Landbruks- og matdepartementet gir økte muligheter for å styrke forvaltningen av viltressursene, mener Norges Bondelag.

Regjeringa har besluttet at ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Håper på mer lokal næringsutvikling

- Vi erfarer at klima- og miljømyndighetene i sin forvaltning har hovedfokus på bevaring av biologisk mangfold og er i mindre grad opptatt av å styrke viltressursene som grunnlag for lokal næringsutvikling og utvikling av gode jaktopplevelser. Å flytte viltloven tilbake til Landbruks- og matdepartementet (LMD) gir økte muligheter for å styrke forvaltningen av viltressursene, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Viltforvaltningen og lakse- og innlandsfiskeforvaltningen har flere ganger flyttet departement. Fra midten av 1800-tallet lå fagfeltet under departementet for Indre, men ble flytta til Landbruksdepartementet da dette ble opprettet i 1900. Da Miljøverndepartementet ble opprettet i 1972 ble vilt- og fiskeforvaltningen overført dit, mens annen utmarksforvaltning ble værende i Landbruksdepartementet. ​

Viktig for sykdomsbekjempelse

- Med overføring av viltloven vil LMD ha alle nødvendige virkemidler til å sikre en aktiv og bærekraftig forvaltning av viltressursene. Det er spesielt viktig nå som vi ser at viltsykdommer som skrantesyke skaper utfordringer i enkelte viltbestander. Mattilsynet, som fra før ligger under LMD, har ansvaret for tiltak mot viltsykdommer, sier Lars Petter Bartnes. 

​Han håper nå på et større fokus på å utnytte det potensialet som ligger i verdiskaping basert på vilt- og fiskeressursene.

- Norges Skogeierforbund har i 2012 estimert at den årlige omsetning av jakt og innlandsfiske i Norge er 3,6 mrd. kroner. Utnyttingen av viltressursene og fiskeressursene bidrar til betydelig verdiskaping i distriktene og hører naturlig hjemme i et næringsdepartement, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. 

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere