Regjeringa har besluttet at ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Håper på mer lokal næringsutvikling

- Vi erfarer at klima- og miljømyndighetene i sin forvaltning har hovedfokus på bevaring av biologisk mangfold og er i mindre grad opptatt av å styrke viltressursene som grunnlag for lokal næringsutvikling og utvikling av gode jaktopplevelser. Å flytte viltloven tilbake til Landbruks- og matdepartementet (LMD) gir økte muligheter for å styrke forvaltningen av viltressursene, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Viltforvaltningen og lakse- og innlandsfiskeforvaltningen har flere ganger flyttet departement. Fra midten av 1800-tallet lå fagfeltet under departementet for Indre, men ble flytta til Landbruksdepartementet da dette ble opprettet i 1900. Da Miljøverndepartementet ble opprettet i 1972 ble vilt- og fiskeforvaltningen overført dit, mens annen utmarksforvaltning ble værende i Landbruksdepartementet. ​

Viktig for sykdomsbekjempelse

- Med overføring av viltloven vil LMD ha alle nødvendige virkemidler til å sikre en aktiv og bærekraftig forvaltning av viltressursene. Det er spesielt viktig nå som vi ser at viltsykdommer som skrantesyke skaper utfordringer i enkelte viltbestander. Mattilsynet, som fra før ligger under LMD, har ansvaret for tiltak mot viltsykdommer, sier Lars Petter Bartnes. 

​Han håper nå på et større fokus på å utnytte det potensialet som ligger i verdiskaping basert på vilt- og fiskeressursene.

- Norges Skogeierforbund har i 2012 estimert at den årlige omsetning av jakt og innlandsfiske i Norge er 3,6 mrd. kroner. Utnyttingen av viltressursene og fiskeressursene bidrar til betydelig verdiskaping i distriktene og hører naturlig hjemme i et næringsdepartement, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.