Utkastet til nytt næringspolitisk program har beredskap som gjennomgående tema. Med den urolige verdenssituasjonen og økt fokus på selvforsyning er beredskap et selvsagt valg. Inndelingene i programmet slik det står nå, er norsk matproduksjon i en verden i endring, økonomiske vilkår og marked, landbruk i hele landet og bærekraftig landbruk for bonden og miljøet. Les forslag til nytt næringspolitisk program. 

Hva brukes næringspolitisk program til?

Næringspolitisk program skal legge grunnlaget for Norges Bondelag sin politikk og prioriteringer de kommende fire årene. Dette programmet skal peke ut en langsiktig retning, med overordna prinsipper og mål for de neste fire årene. Konkrete tiltak, planer og strategier skal beskrives i andre dokumenter. Eksempler på konkret bruk, er at NPP danner grunnlaget for kravet i de årlige jordbruksforhandlingene, og for hvilke saker styret prioriterer hvert år.

Programmet tar utgangspunkt i gjeldende program og omfatter sentrale temaer og utfordringene for landbruket framover. Programmet skal bygge på vedtatte rammer og beslutninger, og ta hensyn til tilgjengelige ressurser i organisasjonen med tanke gjennomføring og prioritering.

Programmet er for alle ledd av organisasjonen, altså alle i Norges Bondelag.

Hvem har skrevet programmet?

Programmet som legges fram for årsmøtet er et resultat av innspill fra hele organisasjonen. Et utvalg med tillitsvalgte fra sentral- og fylkesleddet har ledet arbeidet, og i mars ble et forslag sendt på høring hos fylkeslagene og faste utvalg. Høringssvarene har ført til endringer, og de er innarbeidet i teksten som nå ligger som styrets innstilling til årsmøtet.

Årsmøtedelegatene hadde mulighet til å sende inn sine siste endringsforslag fram til forrige uke, og på årsmøtet skal det stemmes over disse forslagene.

Nytt næringspolitisk program står på agendaen fra morgenen dag 2 i årsmøtet, og debatten kan følges direkte her på Bondelaget.no. Les også saksframlegget om det nye programmet.