Gjør klar for ØKOUKA 2017

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

økouka 2017

ØKOUKA sparkes i gang 22. september i Oslo! I ti dager blir det mattreff, diskusjoner og faglige økoprat over store deler av landet.

Norges Bondelag er medarrangør av ØKOUKA, og Birte Usland, styremedlem i Bondelaget, skal blant annet holde appell under åpningen.

-Vi vil vise frem mangfoldet av matproduksjon i Norge og vi ønsker å knytte det nærmere  folks hverdag. Råvarene det rettes fokus på under ØKOUKA er jo nettopp produkter fra den norske bonden Det er viktig å løfte frem fordi alle trenger bonden, og bonden trenger den bevisste forbruker, kokk og kjøpmann, sier Birte Usland.

ØKOUKA er en landsdekkende feiring av økologisk og biodynamisk mat og landbruk, og i år  gjennomføres det flere arrangementer enn noensinne over store deler av landet. Etterspørselen er større enn noensinne.

-Norges Bondelags mener økologiske produkter er en viktig del av mangfoldet som norske bønder skal levere forbrukeren. Vi mener også at den norske forbrukeren skal ha tilgang til norske økologiske råvarer, understreker Birte Usland.

Økobonde søkes

Fredag 29.september klokken 10 – 14 på Landbrukets Hus i Oslo, inviterer Norges Bondelag til fagseminar. Bakgrunnen er at salget av økologisk mat øker som aldri før, samtidig som norsk økologisk produksjon synker. Må vi importere den økologiske maten eller kan vi gjennom felles satsing bygge opp en produksjon av økologisk mat på norske ressurser?

Har du lyst å delta kan du melde deg på via hos markus@oikos.no. Hele programmet finner du på www.okouka.no

 

Relaterte lenker

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere