Gjensidige og Norges Bondelags felles mål har hele tiden vært å ivareta sikkerhet for folk og dyr.

Avtalen mellom Gjensidige og Reime Agri er inngått på bakgrunn av Reimes usikre økonomiske situasjon. Avtalen gir Reime Agri muligheten til videre drift slik at de fortsatt kan bistå bønder som har kjøpt Reime Tulla golv med normal service og reservedeler for eksisterende gulv. I tillegg vil bønder som har gulv kjøpt før 2015, med spenn over 4,5 meter, ha tilgang på passive sikringselementer for umiddelbare utbedringer ved behov.

- Norges Bondelag støtter Gjensidige i vurderingen av at Reime Agri bør kunne drive videre, og vi opplever forsikringsselskapet som svært imøtekommende for å oppnå dette, sier Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag.

Konsekvenser for medlemmer i Norges Bondelag

Avtalen får følgende konsekvenser for de av Norges Bondelags medlemmer som mener de har Reime Tulla systemgolv med behov for utbedring, eller allerede har hatt utgifter til utbedring:

  1. Reime Agri stiller sikringselementer og dragere til disposisjon for medlemmer i Norges Bondelag, oppad avgrenset til et svært begrenset beløp. All kontakt om dette går via Norges Bondelag, og det vil ikke være mulig å be om dette senere enn 1. juli 2018.  
  2. De medlemmer som Norges Bondelag allerede har hatt kontakt med, vil bli kontaktet særskilt for videre oppfølging.

Norges Bondelag anbefaler våre medlemmer å forholde seg til den inngåtte avtalen mellom Gjensidige og Reime Agri. 

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Astrid Solberg, tlf 957 60 332 eller fagsjef forsikring, Aina Bratlie, tlf 404 05 995