Trygve Slagsvold Vedum var en glad mann i går, da han besøkte bonde Leif Andreas Kvitvang og Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram. Da visste statsråden at regjeringen nå går for prosenttoll.
- En god dag, smilte statsråden, som røpet nyheten overfor Nord-Trøndelag Bondelags nettsted, under forsikringer om at vi ikke offentliggjør nyheten før tirsdag morgen.

Trygve Slagsvold Vedum var invitert til Nord-Trøndelag av Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram. På programmet sto blant annet gårdsbesøk hos Leif Andreas Kvitvang i Sparbu, som driver økologisk melk- og kjøttproduksjon med en kvote på 330.000 liter melk.

- Prosenttoll er veldig viktig for den type bruk som dette. Forbedringer i tollvernet betyr at vi kan ta ut mer pris i markedet, sier Vedum.

Leif Andreas Kvitvang orienterte Trygve Slagsvold Vedum og Bjørn Arild Gram om drifta og utfordringene framover.
Han sier at overgang fra kronetoll til prosenttoll viktig for å kunne bruke pris som virkemiddel.

- Var det en hard kamp innad i regjeringen for å lykkes med dette?
- Vi har hatt gode dialoger. Landbruket har fått fram hvor viktig dette grepet er, og det er politisk vilje til å få det til, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Gjennomslag for Bondelaget
Nettopp styrket importvern har vært Norges Bondelags viktigste sak i høst. Leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag skrev blant en kronikk der han påpekte at prisutviklingen har løpt fra tollsatser i faste kronebeløp, og at regjeringen i høstens statsbudsjett må åpne for prosenttoll. På den måten vil tollen bli regnet ut i prosent av verdien på varen, og ikke som et fast kronebeløp.

"Stortinget har til og med slått fast at Norge skal bruke den typen tollvern som gir best vern. For mange produkt er det nettopp prosenttoll. Derfor bør Regjeringa benytte sjansen i høstens budsjett til å legge om til prosenttoll og etablere en fleksibel og aktiv bruk av tollvernet framover," skrev Helland.

Melk viktig
Landbruks- og matministeren fikk klare meldinger under sitt besøk i Nord-Trøndelag om hvor viktig landbruket, og spesielt melkeproduksjonen, er for fylket. Statsråden hadde et time langt møte før gårdsbesøket. Der deltok Asbjørn Helland, styremedlem Lars Petter Bartnes i Nortura og Norges Bondelag, ordfører Bjørn Arild Gram og landbruksdirektør Kirsten Indgjerd Værdal.

Det ble også tid til en prat rundt spisebordet. Fra venstre: Landbruksdirektør Kirsten Indgjerd Værdal, jordbrukssjef Gunnar Vorum, leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag, bonde Leif Andreas Kvitvang, statsråd Trygve Slagsvold Vedum og ordfører Bjørn Arild Gram.- Jeg inviterte statsråden hit  fordi vi er en av landets største jordbrukskommuner, og fordi vi ønsker å påvirke nasjonal politikk, sier Gram.

Han sier det var spesielt viktig å få den nye landbruks- og matminister til Nord-Trøndelag så fort som mulig, for å sette ham inn i utfordringene i nordtrøndersk landbruk, og spesielt i melkeproduksjonen.

- Det er viktig at den nye landbruks- og matministeren får forståelsen av hvor alvorlig situasjonen er, sier Asbjørn Helland.

- Hvor viktig er melk for deg, Slagsvold Vedum?
- Melk er ei hovednæring i landbruket. Lønnsomheten i melkeproduksjonen er helt avgjørende for om vi skal klare å nå målet i landbruks- og matmeldinga om å øke matproduksjonen med 20 prosent. Da trengs det politiske virkemidler, og tollvernet er viktigst, sier Trygve Slagsvold Vedum.