De overkjører dermed regjeringa på sentrale og helt vesentlige punkter innenfor ordningen. Flertallet består av Fremskrittspartiet, Sosialistisk venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. 

– Norges Bondelag vil berømme Stortinget for den avklaringa som nå ser ut til å bli vedtatt. Det er avgjørende viktige tema i forslaget fra regjeringa som endres nå, og som bidrar til at pelsdyrbøndene endelig får ei god avklaring på erstatningsspørsmålet for næringsforbudet, sier Lars Petter Bartnes.

Norges Bondelag vil berømme Stortinget for den avklaringa som nå ser ut til å bli vedtatt. Det er avgjørende viktige tema i forslaget fra regjeringa som endres nå, og som bidrar til at pelsdyrbøndene endelig får ei god avklaring på erstatningsspørsmålet for næringsforbudet.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

– Vi glade for at opposisjonen, i sterkt flertall, har tatt saken konstruktivt og sørger for ei avklaring. Regjeringa har jobba med saken i tre og et halvt år, det er suverent på overtid at saken avklares, sier Bartnes videre.

Arbeidet med å sikre pelsdyrbøndene en anstendig erstatning har vært svært høyt prioritert i Norges Bondelag siden forbudet kom.

– Det har vært helt avgjørende for oss å få til at erstatning må utmåles etter anerkjente regler for taksering og verdifastsetting, sier bondelagslederen, for det er ingen tvil om at pelsforbudet i realiteten fratar mange av brukerne og familiene deres levebrødet og muligheten til å ha landbruksnæring av noe særlig omfang på eiendommene sine.

Fullt skattefritak

– Vi har også kjempa hardt for å få gjennomslag for fullt skattefritak for erstatningsbeløpet. Det ser vi ut til å ha lykkes med nå, noe vi er svært glade for, sier Bartnes. At staten i dette tilfelle skulle gi med den ene handa og ta med en andre, ville vært helt urimelig, slår bondelagslederen fast.

Stortingsflertallet går blant annet inn for:

  • Bedre utmålingsregler som vil gi pelsdyrbøndene høyere erstatning.
  • Flere pelsdyrbønder blir omfattet av ordningen.
  • De som eier pelsdyrhus for utleie blir inkludert i ordningen.
  • Statsforvalteren i Rogaland og Trøndelag skal stå for saksbehandlinga.
  • Erstatningen blir skattefri.
  • Bedre dekning av saksomkostninger
  • Egen ordning for fôrkjøkken og pelserier