- Gjennomgangen må ha bønder og forbrukere i fokus

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksministeren vil ha gjennomgang av samvirkenes markedsbalansering. Bondelaget er åpen for endringer, så lenge de er til det beste for forbrukere og bønder.

Norge er et land med store avstander, spredt bosetting, skiftende klima og svært ulike forutsetninger for å drive matproduksjon. Derfor har det vært viktige mål i landbrukspolitikken å sørge for at: 

  • Folk skal kunne kjøpe landbruksvarer til noenlunde samme pris, uansett hvor de bor i landet.
  • Bøndene skal kunne levere melka og kjøttet til foredlning uansett hvor de bor i landet.
  • Produksjonen av landbruksvarer skal dekke det markedet etterspør. 
  • Bøndene får betalt det for melka, kjøttet og kornet som Stortinget og bøndene blir enige om i jordbruksoppgjøret.
  • Dersom norske bønder og næringsmiddelindustri ikke klarer å dekke behovet i markedet på noen varer skal det legges til rette for import av disse varene
  • Alle aktører i næringsmiddelindustrien skal ha tilgang til råvarer på like vilkår.

Dette er noen av oppgavene som landbrukssamvirkene Tine, Nortura og Felleskjøpet har ansvar for gjennom sin såkalte markedsregulatorrolle. 

Denne er en samfunnsoppgave som samvirkene har gjort på vegne av myndighetene siden 1930,  og kostnaden med dette systemet tas hovedsakelig av bøndene selv gjennom innebetaling av omsetningsavgift som trekkes direkte i oppgjøret med bonden.

Listhaug ser nærmere på industrien

Tilsynelatende er ikke dagens landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) fornøyd med hvordan dette fungerer i dag. Hun ønsker seg nå en gjennomgang av hele systemet.  

Om kort tid vil Listhaug utnevne en arbeidsgruppe som blant annet skal evaluere om dagens ordninger virker konkurransenøytralt mellom samvirkene og andre aktører i foredlingsindustrien.

– Jeg ønsker en bred og grunnleggende vurdering på om markedsreguleringsordningene skal holde fram i sin nåværende form, om andre instanser skal overta ansvaret og om ordninga bør fortsette, sier Listhaug til Nationen.

- Må ha fokus på bønder og forbrukere

I likhet med samvirkene selv, er leder av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, positiv til en slik gjennomgang.

- Vi er alltid åpne for å se på om ting kan gjøres på en bedre måte. Samtidig er det viktig å huske på at det ikke er for industriens skyld vi har markedsbalansering.  Det er derfor viktig at gjennomgangen gjøres med hensyn på å få til et effektivt system som ivaretar målet om forutsigbarhet for bøndene og at forbrukere får tilgang til norsk mat uansett hvor du bor, sier Bjørke.  

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke

- Vi behøver hele landet dersom Stortingets mål om mer norsk mat skal nås, og samvirkene har vært helt avgjørende for at det i dag drives et aktivt landbruk over hele landet. Skal vi produsere mer må det skje der hvor jorda ligger og da må vi kunne vite at vi får solgt varene vi produserer til lik pris, uansett hvor i landet vi holder til, avslutter han.    

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere