Norge er et land med store avstander, spredt bosetting, skiftende klima og svært ulike forutsetninger for å drive matproduksjon. Derfor har det vært viktige mål i landbrukspolitikken å sørge for at: 

  • Folk skal kunne kjøpe landbruksvarer til noenlunde samme pris, uansett hvor de bor i landet.
  • Bøndene skal kunne levere melka og kjøttet til foredlning uansett hvor de bor i landet.
  • Produksjonen av landbruksvarer skal dekke det markedet etterspør. 
  • Bøndene får betalt det for melka, kjøttet og kornet som Stortinget og bøndene blir enige om i jordbruksoppgjøret.
  • Dersom norske bønder og næringsmiddelindustri ikke klarer å dekke behovet i markedet på noen varer skal det legges til rette for import av disse varene
  • Alle aktører i næringsmiddelindustrien skal ha tilgang til råvarer på like vilkår.

Dette er noen av oppgavene som landbrukssamvirkene Tine, Nortura og Felleskjøpet har ansvar for gjennom sin såkalte markedsregulatorrolle. 

Denne er en samfunnsoppgave som samvirkene har gjort på vegne av myndighetene siden 1930,  og kostnaden med dette systemet tas hovedsakelig av bøndene selv gjennom innebetaling av omsetningsavgift som trekkes direkte i oppgjøret med bonden.

Listhaug ser nærmere på industrien

Tilsynelatende er ikke dagens landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) fornøyd med hvordan dette fungerer i dag. Hun ønsker seg nå en gjennomgang av hele systemet.  

Om kort tid vil Listhaug utnevne en arbeidsgruppe som blant annet skal evaluere om dagens ordninger virker konkurransenøytralt mellom samvirkene og andre aktører i foredlingsindustrien.

– Jeg ønsker en bred og grunnleggende vurdering på om markedsreguleringsordningene skal holde fram i sin nåværende form, om andre instanser skal overta ansvaret og om ordninga bør fortsette, sier Listhaug til Nationen.

- Må ha fokus på bønder og forbrukere

I likhet med samvirkene selv, er leder av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, positiv til en slik gjennomgang.

- Vi er alltid åpne for å se på om ting kan gjøres på en bedre måte. Samtidig er det viktig å huske på at det ikke er for industriens skyld vi har markedsbalansering.  Det er derfor viktig at gjennomgangen gjøres med hensyn på å få til et effektivt system som ivaretar målet om forutsigbarhet for bøndene og at forbrukere får tilgang til norsk mat uansett hvor du bor, sier Bjørke.  

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke

- Vi behøver hele landet dersom Stortingets mål om mer norsk mat skal nås, og samvirkene har vært helt avgjørende for at det i dag drives et aktivt landbruk over hele landet. Skal vi produsere mer må det skje der hvor jorda ligger og da må vi kunne vite at vi får solgt varene vi produserer til lik pris, uansett hvor i landet vi holder til, avslutter han.