Gir tilbakemelding til staten i morgen

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Jordbrukets forhandlingsutvalg har bestemt seg for å gi tilbakemelding til staten om det blir forhandlinger i morgen formiddag.

I morgen formiddag vil det bli klart om det blir forhandlinger med staten i årets jordbruksoppgjør. Staten overakte sitt tilbud til jordbruket 7. mai.

Les også: -Bedre utgangspunkt

Se også vår samleside på jordbruksoppgjøret 2013.

Følg med videre på våre nettsidene våre og på Twitter @NorgesBondelag for de siste nyhetene om #oppgjøret

Følg også våre tillitsvalgte:

Styreleder i Norges Bondelag og forhandlingsleder for jordbruket: Nils T. Bjørke @NilsTbjorke

Nestleder og medlem av forhandlingsutvalget: Berit Hundåla  @hundaala

2. nestleder og medlem av forhandlingsutvalget: Brita Skallerud @BSkallerud

Generalsekretær Per Skorge @PSkorge 

 

 

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere