Gir tid til å finne gode løsninger

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

En utsettelse av mosjonskravet for storfe i løsdrift gir bøndene tid til å områ seg.

- En utsettelse gjør at bøndene får bedre tid til å områ seg, sier bondelagsleder Nils T. Bjørke, og legger til at Bondelaget er opptatt av å finne gode praktiske løsninger for hvordan oppfylle mosjonskravet.

Mosjonskravet for storfe i løsdriftsfjøs er i følge LMD utsatt til 2014. Deretter vil det være like regler for storfe i løsdrift som for storfe i båsfjøs. For noen løsdriftsfjøs kan det være en utfordring å slippe dyra på beite. Utsettelsen av kravet brukes til å finne gode løsninger for disse fjøsene. 

- Mange med løsdrift har dyrene ute på beite i sommerhalvåret allerede. Vi oppfordrer så mange som mulig til å gi dyrene mosjon og utnytte utmarksressursene i enda større grad i beitesesongen 2013, sier Bjørke.

 

 

 

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere