Gir råd om bedre matmaktbalanse

Publisert 15.03.2018
  • Tips en venn om denne siden

Ostedisk på Mathallen i Oslo

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

I dag gikk høringsfristen ut på to utredningsrapporter om dagligvaresektoren som ble sendt ut på høring av Nærings- og fiskeridepartementet i fjor høst. Den ene av de to rapportene «Etableringshindringer i dagligvaresektoren» tar for seg mulighetene for økt konkurranse i dagligvaresektoren.

- Norges Bondelag mener etableringshinderrapporten har et for snevert fokus og vektlegger for mye betydningen av importvernet og markedsreguleringen som indirekte årsaker til at ikke flere dagligvarekjeder etablerer seg i Norge. Utfordringer og tiltak knyttet til søyledannelser og manglende uavhengig distribusjon i verdikjeden burde vektlegges mer, skriver leder Lars Petter Bartnes og generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag i høringsvaret.

Anbefaler lov om god handelsskikk

De peker på fem andre tiltak som vil kunne legge til rette for flere nyetableringer i dagligvarebransjen. Et av de fem tiltakene er å innføre Lov om god handelsskikk, som kan regulere forholdet mellom leverandør og kjeder, og bidra til å unngå uheldig atferd som tilbakeholdelse av informasjon, uforholdsmessig korte frister og uklare kontrakter.

- En velfungerende verdikjede for mat er helt avgjørende for norske bønder. Som råvareleverandører er vi avhengige av at alle leddene fram mot forbruker fungerer optimalt. Som eiere av samvirkebedrifter angår også forholdet mellom leverandør og dagligvarehandel mange av våre medlemmer direkte, sier Bartnes og Skorge i høringsbrevet. 

Ønsker mer regulering

De fire andre tiltakene Norges Bondelag anbefaler regjeringa å utrede, er regulering av tilgjengeligheten for attraktive lokaler, å pålegge grossister å levere varer til konkurrenter på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår, gi leverandørene mulighet til fritt å kunne velge distributør og ikke knytte distribusjon direkte til varen, og å utrede forbud mot at dagligvarekjeder tiltvinger seg betingelser som ikke er knytta til ulikhet i kostnader eller motytelser.

Legger for mye skyld på importvernet

Samtidig advarer Norges Bondelag mot å tukle med importvernet og markedsordningene. Rapporten om etableringshindre legger vekt på begge disse ordningene som forklaringsfaktorer for manglende nyetablering i detaljistleddet. Men på samme tid peker forfatterne av rapporten på at maktkonsentrasjon i dagligvarebransjen også er et problem i land som har et svakere importvern og markedsregulering enn i Norge.

- EU har lavere tollvern på landbruksvarer mot tredjeland og fri handel mellom medlemslandene, likevel er konsentrasjon i dagligvaresektoren en utfordring. EU ønsker å styrke produsentsammenslutninger som en motvekt mot dagligvarekjedenes sterke rolle, mens Etableringshindringsrapporten peker på en deregulering av markedsreguleringa som er helt avgjørende for norske bønder, og der samvirkene har en viktig rolle. EU har store utfordringer i verdikjeden for mat selv om de ikke har kvote- og målprisreguleringer, som Etableringshinderrapporten trekker fram som forklaringsfaktor for manglende nyetableringer, skriver Norges Bondelag i høringsbrevet.

Stortinget

Stortingshøring om matmaktlov

- Det er på høy tid å innføre lov om god handelsskikk, sa Norges Bondelag under en åpen høring om matmakt på Stortinget. Arbeiderpartiet har foreslått å innføre matmaktloven som regjeringa la i skuffen for tre år siden.

mTr

Serverte frokost til stortingspolitikerne

Politikere fra de fleste norske partiene møtte opp på Bondelagets årlige frokost foran Stortinget. Kvalitet, verdiskaping og forutsigbarhet i landbrukspolitikken var noen av stikkordene fra de som holdt appeller.

Åpen Gård på Facebook

Bli med på Åpen Gård på Facebook!

Fredag 20. april gjentar vi suksessen fra i fjor, og arrangerer Norges største Åpen Gård på Facebook. Arrangementet gir oss mulighet til å vise norsk landbruk fram på sitt beste i forkant av årets jordbruksoppgjør. Skal vi lykkes trenger vi din hjelp!

ost

EU vil innføre lov om god handelsskikk

EU-kommisjonen la denne uka fram forslag om en lov om god handelsskikk som skal gi mer rettferdig konkurranse i dagligvaresektoren og styrke bondens inntektsgrunnlag. – Stortinget bør la seg inspirere, mener Bondelaget.

Lars Petter Bartnes og Leif Forsell

Forventer kraftig inntektsnedgang for bonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. – Alvorlig for framtida til norsk matproduksjon og et krevende utgangspunkt for årets jordbruksforhandlinger, mener Bondelaget.

Sau på beite

Åpner for etterregistrering

Landbruksdirektoratet åpner for at foretak som ikke har ført opp dyr på beite/utmarksbeite i søknad om produksjonstilskudd for 2017 nå kan etterregistrere disse opplysningene innen 25.4.2018 og få utbetalt tilskudd.

Marte Bogstad fikk god hjelp til fjøsstellet. Foto: NBU.

Ungdomspolitikere på fjøsbesøk

​​​​​​​Nærmere tjue topptillitsvalgte fra ungdomspartiene fikk en smakebit på unge bønders hverdag da de hjalp til med fjøsstellet på Smedstad gård.

Gjerpen og Solum Bondelag

Kjempar om å bli Årets lokallag

Dei 18 lokallaga som kjempar om den gjeve tittelen Årets lokallag i Norges Bondelag, er no klare. Her kan du sjå kven dei nominerte er.

Fjorårets vinnere.

Kjenner du en Askeladd?

Vi leter etter en kreativ bygdegründer til årets Askeladdpris. Prisen som går til unge etablerere på bygda er i år økt til hele 50 000 kroner.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
26
April

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av jordbrukets krav

Landbruks- og matdepartementet
Fredag
04
Mai

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av statens tilbod

Landbruks- og matdepartementet
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere