Gir råd om bedre matmaktbalanse

Publisert 15.03.2018
  • Tips en venn om denne siden

Ostedisk på Mathallen i Oslo

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

I dag gikk høringsfristen ut på to utredningsrapporter om dagligvaresektoren som ble sendt ut på høring av Nærings- og fiskeridepartementet i fjor høst. Den ene av de to rapportene «Etableringshindringer i dagligvaresektoren» tar for seg mulighetene for økt konkurranse i dagligvaresektoren.

- Norges Bondelag mener etableringshinderrapporten har et for snevert fokus og vektlegger for mye betydningen av importvernet og markedsreguleringen som indirekte årsaker til at ikke flere dagligvarekjeder etablerer seg i Norge. Utfordringer og tiltak knyttet til søyledannelser og manglende uavhengig distribusjon i verdikjeden burde vektlegges mer, skriver leder Lars Petter Bartnes og generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag i høringsvaret.

Anbefaler lov om god handelsskikk

De peker på fem andre tiltak som vil kunne legge til rette for flere nyetableringer i dagligvarebransjen. Et av de fem tiltakene er å innføre Lov om god handelsskikk, som kan regulere forholdet mellom leverandør og kjeder, og bidra til å unngå uheldig atferd som tilbakeholdelse av informasjon, uforholdsmessig korte frister og uklare kontrakter.

- En velfungerende verdikjede for mat er helt avgjørende for norske bønder. Som råvareleverandører er vi avhengige av at alle leddene fram mot forbruker fungerer optimalt. Som eiere av samvirkebedrifter angår også forholdet mellom leverandør og dagligvarehandel mange av våre medlemmer direkte, sier Bartnes og Skorge i høringsbrevet. 

Ønsker mer regulering

De fire andre tiltakene Norges Bondelag anbefaler regjeringa å utrede, er regulering av tilgjengeligheten for attraktive lokaler, å pålegge grossister å levere varer til konkurrenter på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår, gi leverandørene mulighet til fritt å kunne velge distributør og ikke knytte distribusjon direkte til varen, og å utrede forbud mot at dagligvarekjeder tiltvinger seg betingelser som ikke er knytta til ulikhet i kostnader eller motytelser.

Legger for mye skyld på importvernet

Samtidig advarer Norges Bondelag mot å tukle med importvernet og markedsordningene. Rapporten om etableringshindre legger vekt på begge disse ordningene som forklaringsfaktorer for manglende nyetablering i detaljistleddet. Men på samme tid peker forfatterne av rapporten på at maktkonsentrasjon i dagligvarebransjen også er et problem i land som har et svakere importvern og markedsregulering enn i Norge.

- EU har lavere tollvern på landbruksvarer mot tredjeland og fri handel mellom medlemslandene, likevel er konsentrasjon i dagligvaresektoren en utfordring. EU ønsker å styrke produsentsammenslutninger som en motvekt mot dagligvarekjedenes sterke rolle, mens Etableringshindringsrapporten peker på en deregulering av markedsreguleringa som er helt avgjørende for norske bønder, og der samvirkene har en viktig rolle. EU har store utfordringer i verdikjeden for mat selv om de ikke har kvote- og målprisreguleringer, som Etableringshinderrapporten trekker fram som forklaringsfaktor for manglende nyetableringer, skriver Norges Bondelag i høringsbrevet.

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere