Gir og tar i alternativt budsjett

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Miljøpartiet De Grønne la denne veka fram sitt alternative statsbudsjett. Partiet gjer mange gode prioriteringar for landbruket, men auka moms på kjøtt er eit svært dårleg forslag som vil auke grensehandelen.

Miljøpartiet De Grønne er sist ute av partia på Stortinget med å legge fram alternativt statsbudsjett for 2018. Partiet har ikkje overraskande ein grøn profil på budsjettet sitt, og sett av store midlar til norsk landbruk.

- MDG sett av over ein halv millard kroner til å utnytte arealressursane på dei små og mellomstore bruka, gjennom å fjerne botnfrådraget i tilskota, auke arealtilskotet til grovfôr og innføre driftsvansketilskot. Mykje av dette samsvarar med våre krav til jordbruksoppgjera, seier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Moms på kjøtt

MDG held også oppe støtta til dei frivillige organisasjonane som får offentleg støtte over budsjettet til Landbruksdepartementet, og aukar støtten til Bondens Marked. Partiet aukar løyvingane til klimarådgiving på gardsnivå, og sett av meir pengar til førebyggjande og konfliktdempande tiltak i rovdyrområde.

Det Skorge ikkje er fornøgd med i MDG sitt budsjett, er korleis partiet har tenkt å finansiere dei auka overføringane til landbruket.

- I budsjettet sitt aukar MDG momsen på kjøtt med 1 milliard kroner. Det vil svekke verdiskapinga og sysselsettinga i landbruket og matindustrien. Norsk kjøtt blir produsert med eit lågare klimaavtrykk enn kjøttproduksjonen i andre land. Eg trur ikkje auka prisar på norsk kjøtt vil få ned kjøttforbruket, men gje meir grensehandel, seier Per Skorge.

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere