Gir og tar i alternativt budsjett

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Miljøpartiet De Grønne la denne veka fram sitt alternative statsbudsjett. Partiet gjer mange gode prioriteringar for landbruket, men auka moms på kjøtt er eit svært dårleg forslag som vil auke grensehandelen.

Miljøpartiet De Grønne er sist ute av partia på Stortinget med å legge fram alternativt statsbudsjett for 2018. Partiet har ikkje overraskande ein grøn profil på budsjettet sitt, og sett av store midlar til norsk landbruk.

- MDG sett av over ein halv millard kroner til å utnytte arealressursane på dei små og mellomstore bruka, gjennom å fjerne botnfrådraget i tilskota, auke arealtilskotet til grovfôr og innføre driftsvansketilskot. Mykje av dette samsvarar med våre krav til jordbruksoppgjera, seier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Moms på kjøtt

MDG held også oppe støtta til dei frivillige organisasjonane som får offentleg støtte over budsjettet til Landbruksdepartementet, og aukar støtten til Bondens Marked. Partiet aukar løyvingane til klimarådgiving på gardsnivå, og sett av meir pengar til førebyggjande og konfliktdempande tiltak i rovdyrområde.

Det Skorge ikkje er fornøgd med i MDG sitt budsjett, er korleis partiet har tenkt å finansiere dei auka overføringane til landbruket.

- I budsjettet sitt aukar MDG momsen på kjøtt med 1 milliard kroner. Det vil svekke verdiskapinga og sysselsettinga i landbruket og matindustrien. Norsk kjøtt blir produsert med eit lågare klimaavtrykk enn kjøttproduksjonen i andre land. Eg trur ikkje auka prisar på norsk kjøtt vil få ned kjøttforbruket, men gje meir grensehandel, seier Per Skorge.

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere