Gir og tar i alternativt budsjett

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Miljøpartiet De Grønne la denne veka fram sitt alternative statsbudsjett. Partiet gjer mange gode prioriteringar for landbruket, men auka moms på kjøtt er eit svært dårleg forslag som vil auke grensehandelen.

Miljøpartiet De Grønne er sist ute av partia på Stortinget med å legge fram alternativt statsbudsjett for 2018. Partiet har ikkje overraskande ein grøn profil på budsjettet sitt, og sett av store midlar til norsk landbruk.

- MDG sett av over ein halv millard kroner til å utnytte arealressursane på dei små og mellomstore bruka, gjennom å fjerne botnfrådraget i tilskota, auke arealtilskotet til grovfôr og innføre driftsvansketilskot. Mykje av dette samsvarar med våre krav til jordbruksoppgjera, seier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Moms på kjøtt

MDG held også oppe støtta til dei frivillige organisasjonane som får offentleg støtte over budsjettet til Landbruksdepartementet, og aukar støtten til Bondens Marked. Partiet aukar løyvingane til klimarådgiving på gardsnivå, og sett av meir pengar til førebyggjande og konfliktdempande tiltak i rovdyrområde.

Det Skorge ikkje er fornøgd med i MDG sitt budsjett, er korleis partiet har tenkt å finansiere dei auka overføringane til landbruket.

- I budsjettet sitt aukar MDG momsen på kjøtt med 1 milliard kroner. Det vil svekke verdiskapinga og sysselsettinga i landbruket og matindustrien. Norsk kjøtt blir produsert med eit lågare klimaavtrykk enn kjøttproduksjonen i andre land. Eg trur ikkje auka prisar på norsk kjøtt vil få ned kjøttforbruket, men gje meir grensehandel, seier Per Skorge.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere