Gi landbruket muligheter

Publisert 12.09.2017
  • Tips en venn om denne siden

- Valgresultatet viser at det å ta hele landet i bruk er viktig for velgerne. Det må den nye regjeringen legge vekt på i de neste fire årene, sier lederen i Norges Bondelag.

-  Ei mindretallsregjering og en opposisjon med sterkt fokus på landbruks- og distriktspolitikk må gi næringa mulighet til å øke matproduksjon og verdiskaping landet rundt, og det håper jeg gir resultater, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Etter en tett valgkamp, ble det nytt flertall for borgerlig side i norsk politikk i gårdagens stortingsvalg. Det betyr at Høyre og FrP har fått fornya tillit av velgerne, og utgjør et flertall sammen med KrF og Venstre.

Kommer til å jobbe hardt

- Landbruksministeren har varsla mer frislipp og liberalisering dersom FrP får fire nye år i regjering. Det blir mindre handlingsrom for Dale for å gjennomføre denne politikken i ei mindretallsregjering, men Norges Bondelag kommer til å jobbe hardt for det vi mener er best for næringa og samfunnet også de neste fire årene, sier Bartnes.

- Flertallet for å utvikle landbrukspolitikken ligger utenfor regjeringa, slik det også gjorde ved årets behandling av jordbruksmeldinga. Nå må regjeringa gi næringa muligheter til å øke matproduksjonen og verdiskapinga i hele landet, sier han.

Distriktspolitikk gjorde utslaget

Distriktspolitikk gjorde stort utslag i årets valg, og Senterpartiet gjorde sitt beste valg på mange år. Også SV blir utpekt som en av valgets vinnere, og begge disse partiene representerer en annen retning i landbrukspolitikken enn det regjeringspartiene står for.

- Valgresultatet viser at mat og matproduksjon har stor betydning for folk, og at folk ønsker et mangfold av gårder som produserer trygg mat. Nå må vi jobbe for at dette gjenspeiler seg i den praktiske politikken de neste fire årene, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Omvisning på den magiske fabrikken, biogassanlegget i Vestfold

30 prosent av husdyrmøkka skal bli til biogass

Bondelaget er svært fornøyde med at et flertall på Stortinget slår fast at 30 prosent av norsk husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon i framtida. – Nå må vi sørge for at virkemidlene for å realisere målet kommer på plass, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.

Ingen MRSA-utbrudd i 2017

I fjor var det ingen funn av klassisk LA-MRSA hos norske svin. – God innsats fra næringa har gitt resultater, sier Bartnes.

Landbruk i Sveits

Den sveitsiske bonden i skvis

Med dagens landbrukspolitikk står den sveitsiske bonden i skvis og har i realiteten valget mellom å være landskapsforvalter eller storbonde, sa Beat Röösli fra Schweitzer Bauernverband, da han innledet på AgriAnalyses internasjonale seminar.

Revefarm. Foto: Norges Pelsdyralslag

Sterkt kritisk til pelsdyrforbud

Pelsdyrforbudet til regjeringa er uforutsigbar næringspolitikk, et år etter at de selv gikk inn for bærekraftig utvikling av næringa. Norges Bondelag er sterkt kritisk til avvikling.

Statssekretær i KLD, Atle Hamar (V) og Erik Lahnstein, daglig leder i Norges Skogeierforbund.

Avviser at EU-samarbeid vil bremse skogsatsing

- Mitt utgangspunkt er at et klimasamarbeid med EU skal ikke legge begrensninger for verdiskaping på norske skogressurser. Dette fastslo statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V), i dag under et frokostseminar i regi av Bondelaget, Skogeierforbundet, NNN, Fellesforbundet og NHO Mat og drikke.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
28
Februar

Fylkersårsmøte Finnmark

Lakselv Hotell
Fredag
02
Mars

Fylkersårsmøte Møre og Romsdal

Scandic Seilet Hotell, Molde
Onsdag
07
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere