-  Ei mindretallsregjering og en opposisjon med sterkt fokus på landbruks- og distriktspolitikk må gi næringa mulighet til å øke matproduksjon og verdiskaping landet rundt, og det håper jeg gir resultater, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Etter en tett valgkamp, ble det nytt flertall for borgerlig side i norsk politikk i gårdagens stortingsvalg. Det betyr at Høyre og FrP har fått fornya tillit av velgerne, og utgjør et flertall sammen med KrF og Venstre.

Kommer til å jobbe hardt

- Landbruksministeren har varsla mer frislipp og liberalisering dersom FrP får fire nye år i regjering. Det blir mindre handlingsrom for Dale for å gjennomføre denne politikken i ei mindretallsregjering, men Norges Bondelag kommer til å jobbe hardt for det vi mener er best for næringa og samfunnet også de neste fire årene, sier Bartnes.

- Flertallet for å utvikle landbrukspolitikken ligger utenfor regjeringa, slik det også gjorde ved årets behandling av jordbruksmeldinga. Nå må regjeringa gi næringa muligheter til å øke matproduksjonen og verdiskapinga i hele landet, sier han.

Distriktspolitikk gjorde utslaget

Distriktspolitikk gjorde stort utslag i årets valg, og Senterpartiet gjorde sitt beste valg på mange år. Også SV blir utpekt som en av valgets vinnere, og begge disse partiene representerer en annen retning i landbrukspolitikken enn det regjeringspartiene står for.

- Valgresultatet viser at mat og matproduksjon har stor betydning for folk, og at folk ønsker et mangfold av gårder som produserer trygg mat. Nå må vi jobbe for at dette gjenspeiler seg i den praktiske politikken de neste fire årene, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.