Gi innspill til valgnemnda allerede nå

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Valgnemnda i Norges Bondelag har startet arbeidet sitt og ønsker innspill fra alle medlemmer.

 

Det er valgnemndas jobb å finne gode og riktige kandidater til styret i Norges Bondelag som velges på årsmøtet i juni. De har allerede startet jobben.

– Vi trenger mange synspunkt å diskutere ut fra når vi skal evaluere sittende styre og foreslå nye kandidater, sier leder av valgnemnda Elisabeth Irgens Hokstad. - Bøndene trenger tydelige og sterke ledere på alle plan, med god arbeidskapasitet og stor kunnskap om landbrukspolitikk, slår Hokstad fast og legger at heldigvis har vi mange gode kandidater både i sittende styre og ute i organisasjonen, og alle må ta et ansvar for å få disse navnene fram til valgnemnda.

- Jeg vil oppfordre til at man også foreslår folk fra andre deler av landet enn sin egen. Skal vi sette sammen et godt lag, må vi ha mange ulike kandidater å velge mellom. Styret trenger ulike personligheter og kunnskap om mange ulike ting, sier Elisabeth Irgens Hokstad og legger til at hun ser fram til et spennende arbeid, og regner med at vi ender opp med et godt råd til årsmøtet som til syvende og sist skal velge.

Fylkeslaga har fått en frist til 15. februar med å komme med innspill, men tips og synspunkter må gjerne komme før. Representantene fra valgnemnda er tilstede på mange kurs, konferanser og møter før det, og kan kontaktes direkte eller på epost.  

Kontakt din representant i valgnemnda

Østfold, Akershus, Vestfold:
Elisabeth Irgens Hokstad, tlf 90029796, epost ehokstad@online.no

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane:
Bjarte Naterstad, tlf 92428464, epost bjarte@naterstad.no

Buskerud, Oppland, Hedmark:
Hanne Bergersen, tlf 91744596, epost hannbe4@online.no

Møre og Romsdal, Trøndelag:
Laila Iren Veie, tlf 48002470, epost liveie@broadpark.no

Nordland, Troms, Finnmark:
Daniel Arne Hansen, tlf 90191628, epost daniel.hansen@online.no

Telemark og Agder:
Cathinka Jerkø, tlf 90044823, epost cjerkoe@hotmail.com

Østfold, Akershus, Vestfold:
Svein Stubberud, tlf 90119744, epost svstubb@online.no

Norske Felleskjøp:
Harald Asbjørn Lein, tlf 90747927, epost harald.a.lein@gmail.com

Les mer om valgnemndas oppgaver.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere