Gi innspill til valgnemnda allerede nå

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Valgnemnda i Norges Bondelag har startet arbeidet sitt og ønsker innspill fra alle medlemmer.

 

Det er valgnemndas jobb å finne gode og riktige kandidater til styret i Norges Bondelag som velges på årsmøtet i juni. De har allerede startet jobben.

– Vi trenger mange synspunkt å diskutere ut fra når vi skal evaluere sittende styre og foreslå nye kandidater, sier leder av valgnemnda Elisabeth Irgens Hokstad. - Bøndene trenger tydelige og sterke ledere på alle plan, med god arbeidskapasitet og stor kunnskap om landbrukspolitikk, slår Hokstad fast og legger at heldigvis har vi mange gode kandidater både i sittende styre og ute i organisasjonen, og alle må ta et ansvar for å få disse navnene fram til valgnemnda.

- Jeg vil oppfordre til at man også foreslår folk fra andre deler av landet enn sin egen. Skal vi sette sammen et godt lag, må vi ha mange ulike kandidater å velge mellom. Styret trenger ulike personligheter og kunnskap om mange ulike ting, sier Elisabeth Irgens Hokstad og legger til at hun ser fram til et spennende arbeid, og regner med at vi ender opp med et godt råd til årsmøtet som til syvende og sist skal velge.

Fylkeslaga har fått en frist til 15. februar med å komme med innspill, men tips og synspunkter må gjerne komme før. Representantene fra valgnemnda er tilstede på mange kurs, konferanser og møter før det, og kan kontaktes direkte eller på epost.  

Kontakt din representant i valgnemnda

Østfold, Akershus, Vestfold:
Elisabeth Irgens Hokstad, tlf 90029796, epost ehokstad@online.no

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane:
Bjarte Naterstad, tlf 92428464, epost bjarte@naterstad.no

Buskerud, Oppland, Hedmark:
Hanne Bergersen, tlf 91744596, epost hannbe4@online.no

Møre og Romsdal, Trøndelag:
Laila Iren Veie, tlf 48002470, epost liveie@broadpark.no

Nordland, Troms, Finnmark:
Daniel Arne Hansen, tlf 90191628, epost daniel.hansen@online.no

Telemark og Agder:
Cathinka Jerkø, tlf 90044823, epost cjerkoe@hotmail.com

Østfold, Akershus, Vestfold:
Svein Stubberud, tlf 90119744, epost svstubb@online.no

Norske Felleskjøp:
Harald Asbjørn Lein, tlf 90747927, epost harald.a.lein@gmail.com

Les mer om valgnemndas oppgaver.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere