Det er valgnemndas jobb å finne gode og riktige kandidater til styret i Norges Bondelag som velges på årsmøtet i juni. De har allerede startet jobben.

– Vi trenger mange synspunkt å diskutere ut fra når vi skal evaluere sittende styre og foreslå nye kandidater, sier leder av valgnemnda Elisabeth Irgens Hokstad. - Bøndene trenger tydelige og sterke ledere på alle plan, med god arbeidskapasitet og stor kunnskap om landbrukspolitikk, slår Hokstad fast og legger at heldigvis har vi mange gode kandidater både i sittende styre og ute i organisasjonen, og alle må ta et ansvar for å få disse navnene fram til valgnemnda.

- Jeg vil oppfordre til at man også foreslår folk fra andre deler av landet enn sin egen. Skal vi sette sammen et godt lag, må vi ha mange ulike kandidater å velge mellom. Styret trenger ulike personligheter og kunnskap om mange ulike ting, sier Elisabeth Irgens Hokstad og legger til at hun ser fram til et spennende arbeid, og regner med at vi ender opp med et godt råd til årsmøtet som til syvende og sist skal velge.

Fylkeslaga har fått en frist til 15. februar med å komme med innspill, men tips og synspunkter må gjerne komme før. Representantene fra valgnemnda er tilstede på mange kurs, konferanser og møter før det, og kan kontaktes direkte eller på epost.  

Kontakt din representant i valgnemnda

Østfold, Akershus, Vestfold:
Elisabeth Irgens Hokstad, tlf 90029796, epost ehokstad@online.no

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane:
Bjarte Naterstad, tlf 92428464, epost bjarte@naterstad.no

Buskerud, Oppland, Hedmark:
Hanne Bergersen, tlf 91744596, epost hannbe4@online.no

Møre og Romsdal, Trøndelag:
Laila Iren Veie, tlf 48002470, epost liveie@broadpark.no

Nordland, Troms, Finnmark:
Daniel Arne Hansen, tlf 90191628, epost daniel.hansen@online.no

Telemark og Agder:
Cathinka Jerkø, tlf 90044823, epost cjerkoe@hotmail.com

Østfold, Akershus, Vestfold:
Svein Stubberud, tlf 90119744, epost svstubb@online.no

Norske Felleskjøp:
Harald Asbjørn Lein, tlf 90747927, epost harald.a.lein@gmail.com

Les mer om valgnemndas oppgaver.