Aksjonsutvalget har som oppgave å vurdere og å foreslå eventuelle aksjoner i forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2015.

- Vi har startet arbeidet i utvalget, og oppfordrer alle i organisasjonen til å komme med innspill til gode aksjonsformer. Vi tar i mot forslag til reaksjoner som kan gjennomføres i hele organisasjonsapparatet, sier Frogner.

Fristen for å komme med innspill er 1. desember. Send inn innspill i alle kanaler, enten det er gjennom postboksen i Facebook, som e-post, brev eller på annen måte.

Aksjonsutvalget er sammensatt av tillitsvalgte og ansatte i Norges Bondelag, og blir ledet av styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner. Øvrige medlemmer er Frøydis Haugen, fylkesleder i Hordaland, Bernt Skarstad, fylkesleder i Nordland, Nina Saxrud Glomsrud, organisasjonssjef i Østfold Bondelag, Gunn Jorunn Sørum, leder i Norges Bygdeungdomslag, Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef og Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag.

I det første møtet ble det drodlet om mulige idéer til kampanje før jordbruksoppgjøret og reaksjonsformer ved et eventuelt brudd.