Gav innspill til klimapolitikken

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringas grønne skattekommisjon bad Bondelaget om klimaråd.

Leder i Grønn Skattekommisjon, Lars-Erik Borge og klimarådgiver i Norges Bondelag, Ane H. Kismul. Grønn skattekommisjon inviterte denne uka Norges Bondelag og åtte andre organisasjoner til å komme med innspill til hvordan vi kan oppnå lavere utslipp av klimagasser, bedre miljø og ei god økonomisk utvikling ved økt bruk av klima- og miljøbegrunnede avgifter, og reduksjoner i andre skatter og avgifter.

Grønn skattekommisjon ble oppnevnt av regjeringa i august i fjor for å vurdere økonomiske virkemidler i klimapolitikken. Klimarådgiver Ane Hansdatter Kismul representerte Norges Bondelag på gårdagens utvalgsmøte.

- Målet må være å få utslippene ned, og da må vi se på hva som gir klimakutt i hver enkelt sektor. Vi må bruke både gulrot og pisk, og andre virkemidler enn bare avgifter, sa Kismul til utvalget.

- Nullutslipp ikke mulig i jordbruket

Hun understreka overfor utvalget hvor viktig det er å kjenne til den sektoren man skal lage klimapolitikk for, og at jordbruket skiller seg ut fra andre sektorer fordi nullutslipp ikke er en mulighet.

- Så lenge man produserer mat vil det gi klimagassutslipp. Og det finnes ingen store løsninger, de mange små løsingene må gjennomføres på flere titalls tusen gårdsbruk, sa Kismul.
- Men det er mulig å dreie matproduksjonen i en mer klimavennlig retning. Bondelaget har nylig gjort en grundig vurdering av hva som vil gi klimakutt i jordbruket. Det er særlig to viktige tiltak: målrettet informasjon om hva som kan gjøres på hver enkelt gård og et økonomisk handlingsrom til å gjøre nødvendige investeringer i jord, som blant annet grøfting.

Fondsordning med skattefordel

Kismul gav også  Grønn Skattekommisjon et konkret forslag om å opprette en fondsordning med skattefordel, slik som finnes i skogfondsordningen i dag.

Tidligere denne uka ble det lagt fram en rapport om miljøvirkemidlene i jordbrukspolitikken. Der blir det slått fast at miljøutfordringene i jordbruket er sammensatte og at virkemidlene ikke fungerer isolert, men i sammenheng ved at de bygger på, utfyller og balanserer hverandre.

Norges Bondelag oppfordret utvalget til å se på den nye rapporten om miljøvirkemidler og sette seg ordenlig inn i hvilke virkemidler som finnes i landbrukssektoren allerede.

Grønn Skattekommisjon skal sluttføre arbeidet sitt innen 1. desember 2015.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere