Gav innspill til klimapolitikken

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringas grønne skattekommisjon bad Bondelaget om klimaråd.

Leder i Grønn Skattekommisjon, Lars-Erik Borge og klimarådgiver i Norges Bondelag, Ane H. Kismul. Grønn skattekommisjon inviterte denne uka Norges Bondelag og åtte andre organisasjoner til å komme med innspill til hvordan vi kan oppnå lavere utslipp av klimagasser, bedre miljø og ei god økonomisk utvikling ved økt bruk av klima- og miljøbegrunnede avgifter, og reduksjoner i andre skatter og avgifter.

Grønn skattekommisjon ble oppnevnt av regjeringa i august i fjor for å vurdere økonomiske virkemidler i klimapolitikken. Klimarådgiver Ane Hansdatter Kismul representerte Norges Bondelag på gårdagens utvalgsmøte.

- Målet må være å få utslippene ned, og da må vi se på hva som gir klimakutt i hver enkelt sektor. Vi må bruke både gulrot og pisk, og andre virkemidler enn bare avgifter, sa Kismul til utvalget.

- Nullutslipp ikke mulig i jordbruket

Hun understreka overfor utvalget hvor viktig det er å kjenne til den sektoren man skal lage klimapolitikk for, og at jordbruket skiller seg ut fra andre sektorer fordi nullutslipp ikke er en mulighet.

- Så lenge man produserer mat vil det gi klimagassutslipp. Og det finnes ingen store løsninger, de mange små løsingene må gjennomføres på flere titalls tusen gårdsbruk, sa Kismul.
- Men det er mulig å dreie matproduksjonen i en mer klimavennlig retning. Bondelaget har nylig gjort en grundig vurdering av hva som vil gi klimakutt i jordbruket. Det er særlig to viktige tiltak: målrettet informasjon om hva som kan gjøres på hver enkelt gård og et økonomisk handlingsrom til å gjøre nødvendige investeringer i jord, som blant annet grøfting.

Fondsordning med skattefordel

Kismul gav også  Grønn Skattekommisjon et konkret forslag om å opprette en fondsordning med skattefordel, slik som finnes i skogfondsordningen i dag.

Tidligere denne uka ble det lagt fram en rapport om miljøvirkemidlene i jordbrukspolitikken. Der blir det slått fast at miljøutfordringene i jordbruket er sammensatte og at virkemidlene ikke fungerer isolert, men i sammenheng ved at de bygger på, utfyller og balanserer hverandre.

Norges Bondelag oppfordret utvalget til å se på den nye rapporten om miljøvirkemidler og sette seg ordenlig inn i hvilke virkemidler som finnes i landbrukssektoren allerede.

Grønn Skattekommisjon skal sluttføre arbeidet sitt innen 1. desember 2015.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere