Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla i dag klokka 12.30 at de ønsker å gå til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018. Målet med forhandlingene er å oppnå en avtale som gir et løft til mangfoldet av bruk over hele landet, og som bidrar til å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper.

Forventer betydelig forhandlingsvilje

-  Jeg forventer en betydelig forhandlingsvilje fra regjeringa. Stortinget har vedtatt at vi skal ha et landbruk over hele landet, og da må vi sikre lønnsomheten på de små og mellomstore brukene for å hindre at jord går ut av drift, sier jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Stortinget har også vedtatt å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

- Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at det er forskjellen i inntekt målt i kroner som skal reduseres og at dette må synliggjøres i årets jordbruksoppgjør. En prosentvis vekst som ikke reduserer inntektsgapet målt i kroner, er ikke i tråd med Stortingets vedtatte inntektsmål, sier Bartnes.

Skal være ferdig til 15. mai

Han understreker også at jordbrukets forhandlingsutvalg ikke kan akseptere ei løsning som gir betydelige tap for store produsentgrupper, slik statens tilbud legger opp til.

Jordbrukets forhandlingsutvalg som består av representanter fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, starter forhandlingene med staten tirsdag 9. mai. Da bli det gjennomgang av krav og tilbud for å klargjøre partenes posisjoner og om det finnes grunnlag for en avtaleløsning. Forhandlingene skal være avslutta senest mandag 15. mai.