Gamle hønsebur er historie

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Fra årsskiftet er bostandarden for alle norske verpehøns oppgradert til moderne miljøbur eller frittgående systemer.

– Begge driftsformer gir god dyrevelferd. Det er vanskelig å fastslå hvem av dem som er best, men forbedringene innen burdrift er nok minst kjent blant folk flest, sier Louise Gjør, som har en besetning på 7500 høner på gården sin i Stange i Hedmark.

Miljøinnredning innebærer at hønene får det romsligere, med adgang til vagle, sandbad, egen rugekasse og mulighet til å kvesse klør og nebb. Boligen deles i de fleste tilfeller av ni høner.

– Dette er jo et lite samfunn å holde orden på, både for hønene og for oss som passer på dem. Trivselstesten består jo i at de stort sett legger et egg av høy kvalitet hver eneste dag, sier Louise Gjør.

Hun har investert 3,5 millioner kroner i nye hønsebur. Andre har måttet bruke enda mer. Til sammen har fjørfenæringen investert opp mot to milliarder kroner på modernisering de siste årene. Bakgrunnen er et EU-direktiv som fra årsskiftet innebar forbud mot gamle, nakne nettingbur.

Tungt løft
– Dette har vært et tungt løft for mange gårdbrukere, både praktisk og økonomisk, men som næring er vi stolte av resultatet. Både vi, forbrukerne og dyra har grunn til å være fornøyd, sier Louise Gjør.

Lederen i Norsk Fjørfelag, David Koht-Norbye, mener næringen har vært igjennom en liten revolusjon.

– Det betyr ikke at forholdene var så dårlige før, men kravene til dyrevelferd har økt og resultert i den kanskje største omstillingen i norsk landbruk i moderne tid, sier Koht-Norbye.

Omdømmet for fjørfenæringen avhenger av om den klarer å levere høy matkvalitet produsert på en etisk forsvarlig måte, mener han.

Omstillingen de senere årene har medført at antall eggprodusenter har gått ned.

– Vi har hatt en avskalling på rundt 200 de siste par årene og halvert antall produsenter de siste fem – seks årene. Nå står vi igjen med omlag 460 produsenter av egg til forbrukermarkedet.

Økt forbruk
Norge har totalt sett rundt tre millioner verpehøns. Drøyt halvparten av dem lever i frittgående besetninger, resten er innlosjert i miljøbur.

– Mange gode krefter har bidratt til å heise dyrevelferd høyere opp på dagsordenen, og det synes vi er bra. Ikke minst er det positivt at forbrukerne selv engasjerer seg, sier Ellen Flø Skagen, informasjonssjef i Nortura, morselskapet til Prior.

Prior er landets største leverandør av egg, med en årsproduksjon på omlag 30 000 tonn. Forbruket av egg har økt de siste årene. I gjennomsnitt spiser hver nordmann mellom tre og fire egg i uken.

Kilde: Nortura

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere