– Begge driftsformer gir god dyrevelferd. Det er vanskelig å fastslå hvem av dem som er best, men forbedringene innen burdrift er nok minst kjent blant folk flest, sier Louise Gjør, som har en besetning på 7500 høner på gården sin i Stange i Hedmark.

Miljøinnredning innebærer at hønene får det romsligere, med adgang til vagle, sandbad, egen rugekasse og mulighet til å kvesse klør og nebb. Boligen deles i de fleste tilfeller av ni høner.

– Dette er jo et lite samfunn å holde orden på, både for hønene og for oss som passer på dem. Trivselstesten består jo i at de stort sett legger et egg av høy kvalitet hver eneste dag, sier Louise Gjør.

Hun har investert 3,5 millioner kroner i nye hønsebur. Andre har måttet bruke enda mer. Til sammen har fjørfenæringen investert opp mot to milliarder kroner på modernisering de siste årene. Bakgrunnen er et EU-direktiv som fra årsskiftet innebar forbud mot gamle, nakne nettingbur.

Tungt løft
– Dette har vært et tungt løft for mange gårdbrukere, både praktisk og økonomisk, men som næring er vi stolte av resultatet. Både vi, forbrukerne og dyra har grunn til å være fornøyd, sier Louise Gjør.

Lederen i Norsk Fjørfelag, David Koht-Norbye, mener næringen har vært igjennom en liten revolusjon.

– Det betyr ikke at forholdene var så dårlige før, men kravene til dyrevelferd har økt og resultert i den kanskje største omstillingen i norsk landbruk i moderne tid, sier Koht-Norbye.

Omdømmet for fjørfenæringen avhenger av om den klarer å levere høy matkvalitet produsert på en etisk forsvarlig måte, mener han.

Omstillingen de senere årene har medført at antall eggprodusenter har gått ned.

– Vi har hatt en avskalling på rundt 200 de siste par årene og halvert antall produsenter de siste fem – seks årene. Nå står vi igjen med omlag 460 produsenter av egg til forbrukermarkedet.

Økt forbruk
Norge har totalt sett rundt tre millioner verpehøns. Drøyt halvparten av dem lever i frittgående besetninger, resten er innlosjert i miljøbur.

– Mange gode krefter har bidratt til å heise dyrevelferd høyere opp på dagsordenen, og det synes vi er bra. Ikke minst er det positivt at forbrukerne selv engasjerer seg, sier Ellen Flø Skagen, informasjonssjef i Nortura, morselskapet til Prior.

Prior er landets største leverandør av egg, med en årsproduksjon på omlag 30 000 tonn. Forbruket av egg har økt de siste årene. I gjennomsnitt spiser hver nordmann mellom tre og fire egg i uken.

Kilde: Nortura