Fem pelsdyrbønder har gått til sak mot staten på grunn av regjeringas beslutning om å avvikle pelsdyrnæringen. Etter en grundig demokratisk prosess fikk pelsdyrnæringa i 2017 et ja fra Stortinget til bærekraftig utvikling. Ett år senere kom kontrabeskjeden etter regjeringsforhandlingene mellom Høyre, FrP og Venstre.

- Da regjeringa, på bakrommet på Jeløya, bestemte seg for å avvikle ei hel næring, var det en uholdbar måte å drive næringspolitikk på. Kun ett år tidligere var to av partiene med på å sikre fortsatt utvikling av pelsdyrnæringa. En slik total mangel på forutsigbarhet er en katastrofe for dem det gjelder, og kan skape usikkerhet for andre næringer også utenfor landbruket, sier Lars Petter Bartnes.

Full støtte til pelsdyrbøndenes sak

Grunnlaget for søksmålet er at prosessen og selve vedtaket i 2017, skapte en berettiget forventning hos pelsdyrbøndene om å få fortsette næringen sin. Det er en binding som ikke uten videre kan endres.

- Det er viktig at regjeringas beslutning blir prøvd juridisk. Vi i næringa må støtte pelsdyrbøndene både økonomisk og på annen måte som kollegaer. Dette er en viktig prinsipiell sak som Bondelaget vil støtte økonomisk. Vi er også glad for de initiativ som nå også tas av andre støttespillere til næringa, sier Bartnes.

- Søksmålet fra de fem pelsdyrbøndene viser at det juridiske grunnlaget for å avvikle en hel næring er usikkert. Lovsaken om avvikling bør derfor utsettes til retten har tatt stilling til om den kan fremmes, mener Bartnes.

Store økonomiske og personlige konsekvenser

Beslutningen om avvikling innebærer store økonomiske konsekvenser, og mange familier får livet og framtiden sin snudd på hodet.

- Mange familier mister sitt økonomiske grunnlag, og gjennomførte investeringer viser seg nå å være verdiløse. Mange steder finnes det ikke gode muligheter til omstilling. Dette understreker viktigheten av å få prøvd ut saken juridisk, sier Lars Petter Bartnes.

Det er startet en kronerulling til støtte for de fem pelsdyrbøndene som nå saksøker staten. Fredag formiddag var det samlet inn drøyt 64.000 kr.