Full oppbakking fra fylkeslederne

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkeslederne i Norges Bondelag mener det var helt riktig å bryte årets jordbruksforhandlinger. Her er reaksjonene.

Norske bønder har vært svært tålmodige i mange år med denne regjeringa. Når regjeringa allerede nå forlater målsettingene i eiga nye landbruksmelding er tålmodigheta slutt. Dette kan få konsekvenser for hele det rødgrønne prosjektet. Bondebevegelsen er ei sterk politisk kraft og en skal ikke undervurdere de politiske konsekvensene av å bli svikta, sier leder Lars Morten Rosmo i Sør-Trøndelag Bondelag.

- En helt riktig beslutning Sonderingsmøtene med staten viste at det var lite å hente.- Vi ønsker ikke å bli gissel for en landbrukspolitikk som ikke tar ansvar for framtidig matproduksjon verken i Norge eller i verden for øvrig, sier Asbjørn Helland, leder i Nord-Trøndelag Bondelag.

- Regjeringen viser med sitt tilbud at innholdet i landbruksmeldingen er mest tomme ord. Stoltenberg & co tar ikke hensyn til folkets vilje og hører ikke på signaler fra egne politikere i de fylkene som landbruket betyr mye, sier leder i Hedmark Bondelag, Einar Myki.
 

– Møre og Romsdal Bondelag støtter at Bondelaget ikke kan ta ansvar for en jordbruksavtale som ikke tar Stortingets vedtak om økt matproduksjon på alvor, understreker fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik.

-Stakkars Lars Peder, skriver leder i Aust-Agder Bondelag, Erik Fløystad. - Vi bønder kan ikke finne oss i å bli brukt som brikker i et sjakkspill der en stadig må ofre en bonde for et eller annet overordnet strategisk grep. Jeg føler meg sikker på at Staten har uendelig mye i godteposen til jordbruket nå som de ikke trenger å vise innholdet, men Regjeringen har allerede vist sitt sanne ansikt gjennom Statens tilbud og må bedømmes ut fra det.

- Ingen veg utanom, seier leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Per Hilleren. - Så lenge ikkje regjeringa kunne kome oss i møte med eit tilbod som kan gje eit løft for matproduksjonen i Norge så var eit brot einaste alternativet.
Vi er komen i ein svært alvorleg situasjon, og det er særleg trist å registrere at regjeringa med statsministeren i spissen ikkje syner vilje til å kome med verkemiddel som kan gjere dei fagre orda i matmeldinga til røyndom, held Hilleren fram.

Dette er ikke det vi hadde forventet oss etter alle fine ord som har vært brukt om distriktslandbruket utover våren, sier Asgeir Slåttnes, leder i Troms Bondelag. -Det er helt klart at vi ikke kan ta ansvaret for et jordbruksoppgjør som vil gi mindre matproduksjon fremover.

- Dette er ingen satsing på norsk matproduksjon i tråd med signalene i den nylig vedtatte landbruksmeldinga. Jeg er redd signalene her ikke gir fremtidstro og økt rekruttering. Regjeringa har i hele vinter vist til jordbruksoppgjøret når vi har bedt om en konkretisering av landbruksmeldinga, dette var langt unna det jeg forventet, sier fylkesleder Bjørn Gimming i Østfold Bondelag.

(Saken utvides)

 


 

 

 

 


 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere