Norske bønder har vært svært tålmodige i mange år med denne regjeringa. Når regjeringa allerede nå forlater målsettingene i eiga nye landbruksmelding er tålmodigheta slutt. Dette kan få konsekvenser for hele det rødgrønne prosjektet. Bondebevegelsen er ei sterk politisk kraft og en skal ikke undervurdere de politiske konsekvensene av å bli svikta, sier leder Lars Morten Rosmo i Sør-Trøndelag Bondelag.

- En helt riktig beslutning Sonderingsmøtene med staten viste at det var lite å hente.- Vi ønsker ikke å bli gissel for en landbrukspolitikk som ikke tar ansvar for framtidig matproduksjon verken i Norge eller i verden for øvrig, sier Asbjørn Helland, leder i Nord-Trøndelag Bondelag.

- Regjeringen viser med sitt tilbud at innholdet i landbruksmeldingen er mest tomme ord. Stoltenberg & co tar ikke hensyn til folkets vilje og hører ikke på signaler fra egne politikere i de fylkene som landbruket betyr mye, sier leder i Hedmark Bondelag, Einar Myki.
 

– Møre og Romsdal Bondelag støtter at Bondelaget ikke kan ta ansvar for en jordbruksavtale som ikke tar Stortingets vedtak om økt matproduksjon på alvor, understreker fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik.

-Stakkars Lars Peder, skriver leder i Aust-Agder Bondelag, Erik Fløystad. - Vi bønder kan ikke finne oss i å bli brukt som brikker i et sjakkspill der en stadig må ofre en bonde for et eller annet overordnet strategisk grep. Jeg føler meg sikker på at Staten har uendelig mye i godteposen til jordbruket nå som de ikke trenger å vise innholdet, men Regjeringen har allerede vist sitt sanne ansikt gjennom Statens tilbud og må bedømmes ut fra det.

- Ingen veg utanom, seier leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Per Hilleren. - Så lenge ikkje regjeringa kunne kome oss i møte med eit tilbod som kan gje eit løft for matproduksjonen i Norge så var eit brot einaste alternativet.
Vi er komen i ein svært alvorleg situasjon, og det er særleg trist å registrere at regjeringa med statsministeren i spissen ikkje syner vilje til å kome med verkemiddel som kan gjere dei fagre orda i matmeldinga til røyndom, held Hilleren fram.

Dette er ikke det vi hadde forventet oss etter alle fine ord som har vært brukt om distriktslandbruket utover våren, sier Asgeir Slåttnes, leder i Troms Bondelag. -Det er helt klart at vi ikke kan ta ansvaret for et jordbruksoppgjør som vil gi mindre matproduksjon fremover.

- Dette er ingen satsing på norsk matproduksjon i tråd med signalene i den nylig vedtatte landbruksmeldinga. Jeg er redd signalene her ikke gir fremtidstro og økt rekruttering. Regjeringa har i hele vinter vist til jordbruksoppgjøret når vi har bedt om en konkretisering av landbruksmeldinga, dette var langt unna det jeg forventet, sier fylkesleder Bjørn Gimming i Østfold Bondelag.

(Saken utvides)