Mattilsynet påviste 27.11.20 høypatogen fugleinfluensa på en kortnebbgås i Rogaland. Funnet på villfuglen hever beredskapsnivået for fjørfeprodusenter og hobbyfjørfeholdere langs kysten i hele Sør-Norge og det innføres forbud for fjørfe ute i alle kommuner med kystlinje i Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken.

Mattilsynet oppfordrer alle til å varsle om døde andefugler, men ikke ta på dem. Les mer på Mattilsynets sider.