Frykter mer dyrelidelse

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Ulv

-I takt med at den Skandinaviske ulvestammen vokser vil også antall dyrelidelser i Norge vokse, sier Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag.

Frogner peker på herjingene til ulven som Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga fellingstillatelse på den 30.mai, trolig er et streifdyr. Frogner mener den stadig voksende stammen av ulv i Skandinavia vil gi flere tap av beitedyr i Norge og dermed store dyrelidelser for sau.

I løpet av pinsen og denne uken har det blitt funnet 87 sauer enten drept eller så hardt skadd at de måtte avlives på grunn av ulveangrep. Så langt har jakten vært resultatløs og mye tyder på at tapstallene vil stige ytterligere.

-I og med at uttakene av ulv ble stanset av Klima-og miljødepartementet i vinter er vi redde for at det vil skje flere slike episoder fremover. Ulven gjør stor skade, og for dem som opplever det er dette brutalt, sier Frogner.

Ulv i prioritert beiteområde

-Det er bra at det er blitt gitt umiddelbar fellingstillatelse og at de kommunale jaktlagene er i beredskap. Samtidig viser denne jakta hvor vanskelig det er å ta ut ulv i beitesesongen, understreker Frogner.

Fellingsområdet omfatter hele Hurdal kommune, deler av Eidsvoll og Nannestad pluss deler av Gran, Vestre Toten og Østre Toten i Oppland. Området er utenfor ulvesonen i et område med svært mye sau.

-Disse angrepne skjer i et prioritert beiteområde. Det betyr at det er nedlagt ekstra ressurser for å ha dyr på utmark her.  Norges Bondelag har pekt på at for å holde antall drepte dyr så lave som mulige på grunn av tap til rovdyr, må beitedyrene ha forrang. For å få til dette må man ta ut rovdyr i forkant av beitesesongen, understreker Frogner.

Det er trolig en eller to ulver i området som det er gitt fellingstillatelse for.

-Den Skandinaviske ulvestammen har vokst de siste årene og det gir flere utfordringer for de som driver med utmarksbeite. Nå er det viktig at jaktlagene får gjort jobben sin med å felle ulven, sier Frogner.

Det har blitt lett etter ulven over store områder, også en rekke nabokommuner til Gran og Hurdal. Sporhunder har også blitt brukt, uten hell.

– Det er kjempevanskelig. Vi har vært ute på fellingsforsøk før så vi vet hvor vanskelig det er. Det er mer at vi stiller opp for sauenæringa og bidrar på beste måte, men å få et resultat i et slikt fellingsforsøk er kjempevanskelig, sier leder i fellingslaget Kjell Bakken til NRK. På grunn av tett skog er området uegnet til bruk av helikopter i jakten.

Beitedyrene må ha forrang

Fjorårets beitesesong bar mange steder i landet, spesielt i Sør-Norge, preg av at det er blitt flere ulv i beitenære områder. For å møte dette på en konstruktiv måte må det ligge en felles forståelse blant både bønder og myndigheter om hvordan det er å leve med ulv tett innpå seg.

I Norge ligger den todelte politikken om at det skal være beitedyr og rovdyr over hele landet til grunn. For å få til det må man ha gode, velfungerende ordninger, mener Frogner.

-Bedre aksept og erstatningsordninger for skader på beitedyr vil være et steg i riktig retning. Vi må også ha i bakhodet at for mange er ulven et mytisk dyr. Mange ønsker den som en del av norsk natur. Samtidig er det viktig å ikke bli historieløse. Våre forferde jobbet aktivt for å bli kvitt rovdyra som var en trussel for livsgrunnlaget og matberginga.  For meg er det enkelt: Vi skal ha både beitedyr og rovdyr i Norge, men beitedyrene skal ha forrang, sier Einar Frogner.

 

 

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere