Rett før sommerferien vedtok Stortinget i kommuneproposisjonen for 2020 å legge det øremerkede tilskuddet til veterinærvakt i kommunene inn i kommunenes rammetilskudd. I dag er det 160 vaktdistrikt over hele landet som får tilskudd for alltid å ha en veterinær tilgjengelig døgnet rundt.

- Vi frykter at et bortfall av en godt organisert veterinærvakt og endringer i fordelingen av midler, kan føre til at bønder flere steder i landet ikke får tak i veterinær utenom ordinær arbeidstid, sier rådgiver Anja Fyksen Lillehaug i Norges Bondelag.

- Det å ha en forutsigbar og tilgjengelig veterinærvakt, er svært viktig for bondens mulighet til å ivareta dyrenes helse og velferd, legger Lillehaug til.

 

Ba om utredning av konsekvenser  

Veterinærforeningene og Bondelaget hadde torsdag 4. juli møte med kommunalminister Monica Mæland om saken. Regjeringens begrunnelse er at alle øremerkede tilskudd skal deles ut som rammetilskudd, og det er ikke vurdert konsekvenser av endringen.

- Vi ber primært om at ordningen opprettholdes, og i hvert fall at den videreføres til konsekvensene av en endring er utredet, understreker Lillehaug. – Kommunene har en lovpålagt plikt til å sørge for tilstrekkelig veterinærdekning, men nå er det uklart om kommunene klarer å overta oppgavene fra nyttår når vaktdistriktene opphører.

 

Landbruksnøkkel for fordeling

I en merknad fra Stortingets behandling i juni, heter det at midlene skal fordeles etter en landbruksnøkkel. Det kommer regjeringen tilbake til i forslag til statsbudsjett for 2020.

- Dagens vaktdistrikt er etablert på grunnlag av dyretall og kjøreavstander. Hvis endringen skulle bli gjennomført må tilskuddet fordeles etter behov, hvor husdyrproduksjon og landbruksvirksomhet er avgjørende, sier Anja Fyksen Lillehaug.