Frykter mangel på veterinærer

Publisert 05.07.2019
  • Tips en venn om denne siden

Veterinær og rådgiver i Norges Bondelag, Anja Fyksen Lillehaug

Dagens system for veterinærvakt over hele landet faller bort når tilskuddet blir endret.

Rett før sommerferien vedtok Stortinget i kommuneproposisjonen for 2020 å legge det øremerkede tilskuddet til veterinærvakt i kommunene inn i kommunenes rammetilskudd. I dag er det 160 vaktdistrikt over hele landet som får tilskudd for alltid å ha en veterinær tilgjengelig døgnet rundt.

- Vi frykter at et bortfall av en godt organisert veterinærvakt og endringer i fordelingen av midler, kan føre til at bønder flere steder i landet ikke får tak i veterinær utenom ordinær arbeidstid, sier rådgiver Anja Fyksen Lillehaug i Norges Bondelag.

- Det å ha en forutsigbar og tilgjengelig veterinærvakt, er svært viktig for bondens mulighet til å ivareta dyrenes helse og velferd, legger Lillehaug til.

 

Ba om utredning av konsekvenser  

Veterinærforeningene og Bondelaget hadde torsdag 4. juli møte med kommunalminister Monica Mæland om saken. Regjeringens begrunnelse er at alle øremerkede tilskudd skal deles ut som rammetilskudd, og det er ikke vurdert konsekvenser av endringen.

- Vi ber primært om at ordningen opprettholdes, og i hvert fall at den videreføres til konsekvensene av en endring er utredet, understreker Lillehaug. – Kommunene har en lovpålagt plikt til å sørge for tilstrekkelig veterinærdekning, men nå er det uklart om kommunene klarer å overta oppgavene fra nyttår når vaktdistriktene opphører.

 

Landbruksnøkkel for fordeling

I en merknad fra Stortingets behandling i juni, heter det at midlene skal fordeles etter en landbruksnøkkel. Det kommer regjeringen tilbake til i forslag til statsbudsjett for 2020.

- Dagens vaktdistrikt er etablert på grunnlag av dyretall og kjøreavstander. Hvis endringen skulle bli gjennomført må tilskuddet fordeles etter behov, hvor husdyrproduksjon og landbruksvirksomhet er avgjørende, sier Anja Fyksen Lillehaug.

 

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere