Frykter at matjorda overkjøres

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Foto: NIBIO/ Oskar Puschmann

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

På tross av klar beskjed fra Stortinget gir samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ingen føring til Statens vegvesen om å ta hensyn til matjorda i arbeidet deres framover. Dette framkommer av tildelingsbrevet departementet nylig oversendte Statens Vegvesen.
 

I 2016 ble matjord tilsvarende 840 fotballbaner omdisponert til andre formål, som utbygging av boliger og motorveier. Bondelaget frykter at enda mer matjord skal bli overkjørt av framtidas motorveier.
 

- Vi har ikke mer matjord å miste og Bondelaget forventer at samferdselsministeren gir tydelig beskjed til Vegvesenet om at jordvernet er å regne som en nasjonal interesse og skal ha forrang i videre veiplanlegging, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag.
 

Stortinget vedtok i 2015 at omdisponeringen av dyrka matjord skulle reduseres til 4000 dekar årlig innen 2020. Målet skal nås gradvis. I 2016 ble det omdisponert 6000 dekar og Stortinget har bedt regjeringen presentere en oppdatert jordvernstrategi som viser hvordan jordvernmålet skal nås.
 

- Jordvern handler om framtidige generasjoners evne til å produsere mat. Stortingets vedtak om å redusere nedbyggingen av matjorda er ikke veiledende, det er livsnødvendig, og jeg forventer at regjeringas politikk utformes deretter, sier Haugen.
 

I et brev til Samferdselsministeren krever Bondelaget at statsråden nå sikrer at jordvernføringene gitt av Stortinget ivaretas i videre veiplanlegging. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere