Frykter at matjorda overkjøres

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Foto: NIBIO/ Oskar Puschmann

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

På tross av klar beskjed fra Stortinget gir samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ingen føring til Statens vegvesen om å ta hensyn til matjorda i arbeidet deres framover. Dette framkommer av tildelingsbrevet departementet nylig oversendte Statens Vegvesen.
 

I 2016 ble matjord tilsvarende 840 fotballbaner omdisponert til andre formål, som utbygging av boliger og motorveier. Bondelaget frykter at enda mer matjord skal bli overkjørt av framtidas motorveier.
 

- Vi har ikke mer matjord å miste og Bondelaget forventer at samferdselsministeren gir tydelig beskjed til Vegvesenet om at jordvernet er å regne som en nasjonal interesse og skal ha forrang i videre veiplanlegging, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag.
 

Stortinget vedtok i 2015 at omdisponeringen av dyrka matjord skulle reduseres til 4000 dekar årlig innen 2020. Målet skal nås gradvis. I 2016 ble det omdisponert 6000 dekar og Stortinget har bedt regjeringen presentere en oppdatert jordvernstrategi som viser hvordan jordvernmålet skal nås.
 

- Jordvern handler om framtidige generasjoners evne til å produsere mat. Stortingets vedtak om å redusere nedbyggingen av matjorda er ikke veiledende, det er livsnødvendig, og jeg forventer at regjeringas politikk utformes deretter, sier Haugen.
 

I et brev til Samferdselsministeren krever Bondelaget at statsråden nå sikrer at jordvernføringene gitt av Stortinget ivaretas i videre veiplanlegging. 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere