Frykter at matjorda overkjøres

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Foto: NIBIO/ Oskar Puschmann

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

På tross av klar beskjed fra Stortinget gir samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ingen føring til Statens vegvesen om å ta hensyn til matjorda i arbeidet deres framover. Dette framkommer av tildelingsbrevet departementet nylig oversendte Statens Vegvesen.
 

I 2016 ble matjord tilsvarende 840 fotballbaner omdisponert til andre formål, som utbygging av boliger og motorveier. Bondelaget frykter at enda mer matjord skal bli overkjørt av framtidas motorveier.
 

- Vi har ikke mer matjord å miste og Bondelaget forventer at samferdselsministeren gir tydelig beskjed til Vegvesenet om at jordvernet er å regne som en nasjonal interesse og skal ha forrang i videre veiplanlegging, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag.
 

Stortinget vedtok i 2015 at omdisponeringen av dyrka matjord skulle reduseres til 4000 dekar årlig innen 2020. Målet skal nås gradvis. I 2016 ble det omdisponert 6000 dekar og Stortinget har bedt regjeringen presentere en oppdatert jordvernstrategi som viser hvordan jordvernmålet skal nås.
 

- Jordvern handler om framtidige generasjoners evne til å produsere mat. Stortingets vedtak om å redusere nedbyggingen av matjorda er ikke veiledende, det er livsnødvendig, og jeg forventer at regjeringas politikk utformes deretter, sier Haugen.
 

I et brev til Samferdselsministeren krever Bondelaget at statsråden nå sikrer at jordvernføringene gitt av Stortinget ivaretas i videre veiplanlegging. 

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene i 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Endringer i påmelding til Åpen Gård 2020

På grunn av koronaviruset og usikkerheten rundt den videre utviklingen av utbruddet, mener Norges Bondelag det ikke er tilrådelig å gjennomføre Åpen Gård-arrangement på denne siden av sommeren.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere