Frustrasjon og sinne med eit glimt i auget

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Blokadene av matmjølanlegg er oppheva. - Det har vore flott å sjå kor kraftig og ekte organsiasjonen har markert seg.

Den første bilen på vei ut fra anlegget på Bjølsen i Oslo, foto: Marthe Haugdal.
Bøndene opphevet blokadene 07.00 onsdag. Her fra Bjølsen i Oslo.

Det seier Bondelagsleiar Nils T. Bjørke som sjølv var med då blokaden på Bjølsen i Oslo blei oppheva i dag tidleg. - Det har vore flott å sjå korleis heile organisasjonen har slutta opp om dei to fasane etter brotet, seier Bjørke. - Det har vore flotte markeringar over heile landet der bøndene har gjeve uttrykk for frustrasjon og sinne over Statens tilbod. Samstundes har markeringane vore gjennomførte med eit glimt i auget.

- Vi står klare til å produsera meir mat. Vi står klar til å følgje opp vedtak i Regjering og Storting, men når Regjeringa sjølve ikkje følgjer opp, då blir det bråk, sier Bondelagsleiaren.

-Eg trur blokadane og brødaksjonen har fått folk til å tenkje over at det ikkje er sjølvsagt at vi har mat i butikkane til ein kvar tid, sier Bjørke som gjerne vil takke den einskilde bonde, det einskilde lokallag og fylkeslag for det praktiske arbeidet som er gjennomført. - Vi har hatt eit tydeleg bodskap med lokale variasjonar. Vi har stått fram som ekte, og det trur eg er viktig for måten vi har fått gjennom bodskapen vår på.

-Samstundes er det viktig å peike på at vi og har hatt eit godt samarbeid med det einskilde matmjølanlegg og sjåførane, seier Bjørke til blokadane som no er oppheva.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere