Frustrasjon og sinne med eit glimt i auget

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Blokadene av matmjølanlegg er oppheva. - Det har vore flott å sjå kor kraftig og ekte organsiasjonen har markert seg.

Den første bilen på vei ut fra anlegget på Bjølsen i Oslo, foto: Marthe Haugdal.
Bøndene opphevet blokadene 07.00 onsdag. Her fra Bjølsen i Oslo.

Det seier Bondelagsleiar Nils T. Bjørke som sjølv var med då blokaden på Bjølsen i Oslo blei oppheva i dag tidleg. - Det har vore flott å sjå korleis heile organisasjonen har slutta opp om dei to fasane etter brotet, seier Bjørke. - Det har vore flotte markeringar over heile landet der bøndene har gjeve uttrykk for frustrasjon og sinne over Statens tilbod. Samstundes har markeringane vore gjennomførte med eit glimt i auget.

- Vi står klare til å produsera meir mat. Vi står klar til å følgje opp vedtak i Regjering og Storting, men når Regjeringa sjølve ikkje følgjer opp, då blir det bråk, sier Bondelagsleiaren.

-Eg trur blokadane og brødaksjonen har fått folk til å tenkje over at det ikkje er sjølvsagt at vi har mat i butikkane til ein kvar tid, sier Bjørke som gjerne vil takke den einskilde bonde, det einskilde lokallag og fylkeslag for det praktiske arbeidet som er gjennomført. - Vi har hatt eit tydeleg bodskap med lokale variasjonar. Vi har stått fram som ekte, og det trur eg er viktig for måten vi har fått gjennom bodskapen vår på.

-Samstundes er det viktig å peike på at vi og har hatt eit godt samarbeid med det einskilde matmjølanlegg og sjåførane, seier Bjørke til blokadane som no er oppheva.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere