Grunneiere med dokumenterte utgifter som følge av opprydding av herreløst avfall på privat grunn kan nå søke om tilskudd gjennom en midlertidig tilskuddsordning hos Statsforvalteren, med frist 1. juli 2024.

Søknadsskjema og mer informasjon om hvem som kan søke finner du HER

Hjelp til eiere av herreløst søppel

Etter «Hans» i august 2023 opplevde mange grunneiere store mengder avfall på egen eiendom som i mange tilfeller ikke var deres. Opprydningsarbeidet har vært stort i enkelte områder, og det var derfor et behov for å få på plass en tilskuddsordning som et supplement til de kommunale skjønnsmidlene for opprydding. Tilskuddsordningen gjelder for utgifter til opprydding av herreløst avfall som ikke dekkes av andre ordninger etter flomhendelsene i Sør-Norge.

Merk at egenarbeid ikke dekkes. I tillegg er det en egenandel på 15 prosent, slik at tilskuddet kan dekke inntil 85 prosent av dokumenterte kostnader. Minsteutbetaling er 10.000 kroner.