Det er positivt at vi alle spiser mer meieriprodukter og drikker mer melk, mener bondelagsleder Bjørn Gimming:

– Vi har de aller beste forutsetninger for å produsere melk i Norge. Nå benytter vi det sterkeste verktøyet vi har for å dekke opp for økt etterspørsel, nemlig å fjerne overproduksjonsavgifta slik at alle kan levere så mye melk de har mulighet til ut året, sier Gimming.

Ingen overproduksjonsavgift ut 2024

Melkekvoter er en produksjonsrettighet som sier hvor mye melk hver melkeprodusent kan levere. Produsenter som leverer mer melk enn de har kvote til, må betale overproduksjonsavgift som gjør at det ikke er lønnsomt å produsere over kvota.

For å justere mengden melk til å treffe behovet fra år til år, brukes forholdstall. Det vil si hvor mange prosent av disponibel melkekvote som produsentene kan levere. Ved inngangen til dette året ble forholdstallet satt til 1,02, og det ble allerede i februar økt til 1,04. Det vil si at en produsent med 200 000 liter i disponibel melkekvote kan levere 208 000 liter melk.

Tross denne økningen er det fortsatt behov for mye mer melk i det norske markedet, og derfor går Landbruks- og matdepartementet nå til det drastiske tiltaket fjerne overproduksjonsavgiften ut året. I praksis betyr det at det ikke er noen begrensninger på mengden melk hver produsent kan levere. LMD presiserer at tiltaket gjelder kun for 2024. Det er Landbruks- og matdepartementet som setter melkekvotene og sats for overproduksjonsavgift, etter råd fra Norsk Melkeråvare (Tine) og drøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Les mer hos LMD 

Endringene gjelder umiddelbart for kumelk, inkludert lokalforedelingskvote. Det er ingen endringer for geitemelk.

Gode muligheter for melkebøndene

Produsentene har respondert på muligheten til å levere mer melk som de fikk etter økningen av forholdstallet i februar, og aller best i områdene som ikke var rammet av flom eller tørke i 2023. Nå forventes en ytterligere respons på muligheten til økt produksjon.

– Mange melkebønder har og har hatt dårlig økonomi særlig de siste årene. I jordbruksoppgjøret denne våren fikk vi til vesentlig bedringer av økonomien, og disse økningene vil bli ytterligere forsterket nå som bøndene kan levere mer melk. Dette monner virkelig for melkebonden, sier Gimming.

Allerede fra 1. juli øker melkeprisen med 30 øre per liter og det gis et nytt pristilskudd på 32 – 62 øre per liter. I tillegg kommer økning i andre tilskudd fra 2025. Les mer om jordbruksavtalen her.