- Fremskrittspartiets ”nye linje” vil bare forlenge pinen for landbruket

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Partiet vil bare bruke flere år på nedlegging av norsk matproduksjon. Ironisk nok lar Høyre seg lede av retorikken.

Leder i Norges Bondelag , Nils T. Bjørke. Foto: Ole-Marius Aune Sandmo

Norges Bondelag regnet ved årsskifte på hvilke konsekvenser FrPs landbrukspolitikk ville få for norsk matproduksjon. Utgangspunktet var blant annet partiets alternative statsbudsjett for 2013.

Konklusjonen var at FrPs-politikk vil brakklegge norsk landbruk. Det vil ikke være lønnsomhet for bønder i Norge, verken de som er store eller små, de som driver under de beste naturgitte forholdene eller mer marginale områder.

Konsekvensene er de samme

Fra FrPs landsmøte denne helga kan man få et inntrykk av at utgangpunktet har endret seg. Partiets ”nye linje” innebærer fortsatt å kutte landbruksoverføringene med 5-6 mrd. kroner, men nå ser FrP for seg at det kan gjøres over en periode på fire til seks år.

- Konsekvensene for norsk matproduksjon vil bli den samme. Dette vil bare bidra til å forlenge pinen. På lang sikt vil dette gjøre det umulig å produsere mat i Norge, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Norsk mat blir en sjeldenhet

Selv om FrP nå angivelig ønsker å redusere de årlige kuttene til landbruket, vil de fortsatt frata bøndene forhandlingsretten med staten, stimulere til industrilandbruk og fjerne importvernet av norske landbruksvarer.  

Den norske bonden skal konkurrere med internasjonal matindustri, og vil ikke lenger kunne bruke norske ressurser for å produsere norsk mat.

- Norge er et land med svært høye kostnader, og sammen med våre geografiske og klimatiske forutsetninger vil det være nærmest håpløst for den norske bonden å konkurrere med bønder i utlandet. Norge vil oversvømmes av importerte matvarer og norsk mat vil bli et sjeldent syn i butikkene, sier Bjørke. Han etterlyser en ærlighet på at denne politikken vil redusere norsk matproduksjon.

FrP nærmer seg Høyre?

Høyres Svein Flåtten sier til Nationen at FrPs ”nye linje” gjør det lettere å enes om et borgerlig landbrukssamarbeid.

- Høyre vil kutte 1,5 milliarder over åtte år. FrP vil kutte 5-6 milliarder på fire år. Det taler seg vel for seg, avslutter Bjørke.

Kontaktpersoner:

Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag, tlf: 90150624

Ragna Kronstad, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, tlf: 93497425

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere