- Fremskrittspartiets ”nye linje” vil bare forlenge pinen for landbruket

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Partiet vil bare bruke flere år på nedlegging av norsk matproduksjon. Ironisk nok lar Høyre seg lede av retorikken.

Leder i Norges Bondelag , Nils T. Bjørke. Foto: Ole-Marius Aune Sandmo

Norges Bondelag regnet ved årsskifte på hvilke konsekvenser FrPs landbrukspolitikk ville få for norsk matproduksjon. Utgangspunktet var blant annet partiets alternative statsbudsjett for 2013.

Konklusjonen var at FrPs-politikk vil brakklegge norsk landbruk. Det vil ikke være lønnsomhet for bønder i Norge, verken de som er store eller små, de som driver under de beste naturgitte forholdene eller mer marginale områder.

Konsekvensene er de samme

Fra FrPs landsmøte denne helga kan man få et inntrykk av at utgangpunktet har endret seg. Partiets ”nye linje” innebærer fortsatt å kutte landbruksoverføringene med 5-6 mrd. kroner, men nå ser FrP for seg at det kan gjøres over en periode på fire til seks år.

- Konsekvensene for norsk matproduksjon vil bli den samme. Dette vil bare bidra til å forlenge pinen. På lang sikt vil dette gjøre det umulig å produsere mat i Norge, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Norsk mat blir en sjeldenhet

Selv om FrP nå angivelig ønsker å redusere de årlige kuttene til landbruket, vil de fortsatt frata bøndene forhandlingsretten med staten, stimulere til industrilandbruk og fjerne importvernet av norske landbruksvarer.  

Den norske bonden skal konkurrere med internasjonal matindustri, og vil ikke lenger kunne bruke norske ressurser for å produsere norsk mat.

- Norge er et land med svært høye kostnader, og sammen med våre geografiske og klimatiske forutsetninger vil det være nærmest håpløst for den norske bonden å konkurrere med bønder i utlandet. Norge vil oversvømmes av importerte matvarer og norsk mat vil bli et sjeldent syn i butikkene, sier Bjørke. Han etterlyser en ærlighet på at denne politikken vil redusere norsk matproduksjon.

FrP nærmer seg Høyre?

Høyres Svein Flåtten sier til Nationen at FrPs ”nye linje” gjør det lettere å enes om et borgerlig landbrukssamarbeid.

- Høyre vil kutte 1,5 milliarder over åtte år. FrP vil kutte 5-6 milliarder på fire år. Det taler seg vel for seg, avslutter Bjørke.

Kontaktpersoner:

Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag, tlf: 90150624

Ragna Kronstad, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, tlf: 93497425

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere