I en aviskronikk blir det vist til at andbruket  i over 16 år har hatt en felles restriktiv og avventende holdning til bruk av GMO i matproduksjonen. Landbruket deler den restriktive holdning til GMO med 18 andre organisasjoner - fra miljø- og solidaritetsorganisasjoner til forbrukersammenslutninger - som til sammen utgjør Nettverk for GMO-fri mat og fôr.

- Nye genmodifiseringer må vurderes løpende og det må foreligge tilstrekkelig, uavhengig og troverdig kunnskap om både risikomomenter, konsekvenser og muligheter. Risiko for uønsket spredning av GMO og utvikling av sprøytemiddelresistens, er sammen med hensyn til samfunnsnytte og miljømessig bærekraft viktige momenter som ligger til grunn for landbrukets holdning, heter det i innlegget som er undertegnet av Nils T. Bjørke i Norges Bondelag, Merete Furuberget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Sveinung Svebestad i Nortura og Erik Krogrud i Norges Bygdeungdomslag.

Her leser du innlegget "GMO - fremdeles nei-takk"

Bonden David Runyon dyrker mais og soya i Indiana i USA. Avstanden mellom landbruket der GMO er hovedregelen og vårt eget landbruk vises i møtet mellom Runyon og en norsk bonde i denne filmen.