Fraskrivelse av odelsrett eller løsningsrett

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Odelsloven skiller mellom tap av løsningsrett og tap av odelsrett. Det avgjørende er formuleringen i erklæringen.

I en artikkel om "Fraskrivelse av odelsrett eller løsningsrett", beskriver Bondelagets juridiske fagsjef, advokat Ole Jacob Helmen to tilfeller, begge med utgangspunkt i at det er nr. tre i odelsrekken som overtar gården.

Odelsberettigede nr en og to har begge fra skrevet seg odelsrett. Seks måneder seinere vil den som overtok garden, selge i det åpne markedet. Eiendommen kan bli solgt til en med dårligere odelsrett eller til en uten odelsrett.

  1. Har nr. en og nr. to sin odelsrett i behold og dermed mulighet for å reise odelssøksmål mot kjøperen ? 
  2. Nr. en og to har ikke fraskrevet seg sin odelsrett ved salget til nr.tre, men har bare unnlatt å bruke denne innen 6 mndr-fristen. Har de fortsatt sin odelsrett i behold ved framtidig salg til andre ?

Svaret finner du i artikkelen "Fraskrivelse av odelsrett eller løsningsrett".

Artikkelen er en del i serien "Jus i landbruket" som tidligere har stått på trykk i Bondebladet.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere