Prognosene for eggproduksjonen viser en økende overproduksjon som nå nærmer seg 3000 tonn. Mye av bakgrunnen for den økende overproduksjonen skyldes nyetableringer i eggnæringen de siste årene. Nå går Norges Bondelag, sammen med Nortura, ut og fraråder mot nyetableringer.

- Det haster for eggprodusentene, situasjonen deres nå er tøff. Det å lande løsninger har høy prioritet framover. Vi fortsetter samarbeidet om å løse utfordringene, sier Bjørn Gimming, som er leder i Norges Bondelag.

- Vårt felles mål er en eggproduksjon som er lønnsom for produsentene og det er viktig at vi bruker de verktøyene vi har bl.a. i markedsreguleringen, sier Gimming.

Samlet salg av egg til dagligvare og industri ventes å gå tilbake med opp til to prosent i år. Det ventes fortsatt en overdekning inn i 2023, ifølge Nortura.

Kritisk situasjon

Gimming forteller om et eggmarked som er i en kritisk situasjon med stor overproduksjon. Han sier at de i et styremøte, sammen med Nortura, har hatt gode diskusjoner hvor de ble enige om flere ting.

- Vi skal i fellesskap finne løsninger som virker både på kort og lang sikt for å få balanse i produksjon og etterspørsel. Slik situasjonen i næringen er nå, er den ikke bærekraftig på sikt, sier Bjørn Gimming.