Fransk statsminister står saman med bøndene

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

- Landbruket er viktig i kampen for eit betre klima. Bøndene har løysinga, seier han.

Den franske statsministeren Manuel Valls ba bøndene produsere meir lokal fransk mat og fôr, og overtyde forbrukarane om at kjøt og ost er ok å ete.- Landbruket er viktig i kampen for eit betre klima. Bøndene har løysinga. De må produsere meir lokal fransk mat og fôr, og vise forbrukaren at dei framleis kan ete kjøt og ost, sa Frankrikes statsminister Manuel Valls då han møtte bønder frå heile verda i Paris.

Den franske regjeringa har teke initiativ til eit prosjekt for å lagre meir karbon i jorda. Vertslandet Frankrike legg stor vekt på landbruket som ein del av klimaløysinga. Fyrste veka i klimaforhandlingane vart  ”4-promille-initiativet” lansert.  Initiativet fokuserer på karbonlagring i jord og viser at opptaket av karbon i jorda er eit så effektivt klimaverkemiddel at sjølv små auker i karbonlagringen i jord vil ha stor effekt for å bremse klimaendringane. Målet er å lagre 4 promille meir karbon i jorda kvart år.
Alle som tilsluttar seg initiativet forpliktar seg på ulike måtar til å auke karbonlagringa i jord gjennom å arbeide for betre jordkvalitet.  Gjennom dette arbeidet kan ein oppnå resultat på fleire viktige område samtidig; redusere klimaendringane, betre matsikkerheiten og bidra til inntekter og berekraftig utvikling.  Sjå meir om initiativet her.

Må få til løysing

Konferansen i Paris der statsministeren heldt innlegget var arrangert av det franske og europeiske bondelaget og World Farmers Organisation som ein sideevent til klimatoppmøtet. Bøndene som deltok understreka behovet for å få til ei avtale:

- Vi må få til ei løysing i Paris. Vi kan ikkje ende opp som i København, sa Dyborn Chibonga som leiar det malawiske bondelaget. Han fortalde om korleis dei alt føler endringane i klimaet på kroppen gjennom tørke og meir utforutsigbare nedbørssesongar. Han viste også til gode prosjekt som auka avlingane. Norges Bondelag støttar denne typen prosjekt i Malawi.

- Det må bli inngått ei avtale. Vi treng finansiering av teknologi. Bøndene har kunnskapen, den må berre oppdaterast og det kostar pengar, sa leiar Evelyn Nguleka i World Farmers Organisation.
Den danske bondelagsleiaren Martin Merrild som nyleg er blitt president i COPA, EU-bøndenes bondelag, skildra utfordringa slik – Vi må produsere meir mat på mindre areal.  

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere