Lars Petter Bartnes sin tale på årsmøte 2016

- Landbruket har mye å bidra med til de endringene det norske samfunnet står overfor. Spørsmålet om hva vi skal leve av etter oljen, er aktualisert på en helt annen måte enn før. Det er store muligheter i landbruket og de grønne næringene.En ting endrer seg nemlig ikke: Mat skal alle ha – og vi har en sentral rolle, sa Lars Petter Bartnes i sin tale til årsmøtet i Norges Bondelag i dag.

-  Landbruket står klar til å øke velferdsproduksjonen. Vi inviterer regjeringa til å gripe muligheten, sa Bartnes videre.

Lars Petter Bartnes brukte mye tid i sin tale på å snakke om det kommende stortingsvalget og jordbruksmeldinga som er venta før jul. Oppfordringa fra Bartnes til organisasjonen var klar: Valgkampen starter nå.

- Valgkampen starter nå

- Det er vanskelig å spå utfallet av neste Stortingsvalg. Utfallet av valget i 2017 kan bli enda mer avgjørende for norsk matproduksjon enn valget i 2013. Bondelaget og landbruket må jobbe knallhardt for å gjøre alle partiers landbrukspolitikk best mulig, sa Lars Petter Bartnes.

- Første slaget om framtidig politikk og mulighet for å sette dagorden, er debatten om ny jordbruksmelding. Vi skal markere vår politikk og vårt ståsted, og kjempe for at Stortinget og regjeringa går inn for styrket norsk matproduksjon. I meldinga «Velkommen til bords» fra 2012 var målet om økt matproduksjon en milepæl for næringa. Før ny melding og når partiene skal utforme ny politikk handler det om hvordan maten skal produseres, sa Lars Petter Bartnes.

- Hvordan maten blir produsert er ikke avgjørende for regjeringspartiene. Der er de på kollisjonskurs med folk flest, med forbrukere og kokker.

- Nå må vi ta klimagrep

Bartnes trakk fram tre områder som blir spesielt viktige i arbeidet fram mot Stortingsvalget 2017 og jordbruksmeldinga. Det er klima og miljø, mangfoldet i norsk landbruk og matpolitikk.

- Vi er ved et viktig skille i landbrukets klimadebatt. Matproduksjonen skal bestå, det er klimaavtrykket som skal reduseres. Det handler ikke lenger om å kutte utslipp gjennom å kutte matproduksjonen. Vi må finne og gjennomføre de mest effektive klimatiltakene på hver enkelt gård, sa Lars Petter Bartnes.

- Vi er 43.000 bønder i Norge som skal bidra til at matproduksjonen blir mer klimavennlig. Når vi tar klimagrep på vår måte er det vi som former arbeidet. Da har vi hånda på rattet., sa Bartnes, til applaus fra salen.

Han snakka videre om mangfoldet og matpolitkken.

- Framtidas verdier skapes fra jorda

- Å sikre mangfoldet er et verdivalg for et norsk landbruk. Mer av matproduksjonen må skje på norske ressurser, da må vi bruke matjorda uavhengig av størrelse og hvor den ligger, sa Bartnes.

- Norsk landbruk er helt i tet på trygg mat og dyrevelferd. Vi skal fortsatt være der.Det krever innsats – fra oss og fra politikere som er villige til å stille opp, sa han.

- Å ha beina på jorda er ingen ulempe. Framtidas verdier skapes med utgangspunkt i jorda. Men det gjelder ikke å stå stille. Norge trenger grønn verdiskaping, Norge trenger bonden, avslutta Lars Petter Bartnes i sin tale til årsmøtet i Norges Bondelag, til ståede applaus fra forsamlinga.