Framsnakk-plakater

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag har fortiden en kampanje med navnet #norgetrengerbonden. Folk flest kan delta via framsnakking på nettet.

Gjennom kampanjen Norge trenger bonden ønsker å vise hva den norske bonden bidrar med gjennom sitt virke i hele landet.

Det er mange måter å delta på i kampanjen.

Les om Bondevenner her

Les mer om kampanjen her: 

Vi har også startet en annonsekampanje hvor vi har banner-annonser i ulike nettaviser og på Facebook for å oppfordre folk til å framsnakke landbruket og bonden på Bondevenn.no

På nettsiden Bondevenn.no skriver vi:

"Det viktigste regjeringen og landbruksnæringen må gjøre, er å snakke opp bondeyrket og gi produksjon av mat den statusen det fortjener. Bøndene sier til meg at de opplever arbeidet sitt som svært meningsfullt. Det er et selvstendig og trivelig yrke der du har nærkontakt med natur og dyr. Dette må vi formidle videre til ungdommen." ‐ Sylvi Listhaug til VG

Vi tror du er bedre enn landbruksminister Sylvi Listhaug på å framsnakke landbruksnæringa. Fortell hvorfor du trenger bonden.

 

Her noen eksempler på framsnakk:

Bidra selv her!

 

 

 

 

 

 

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere