Framgang – men langt igjen for WTO

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Det er framgang, men enno langt igjen i WTO-forhandlingane. Slik konkluderte WTO-direktør Azevedo etter møtet i forhandlingskomiteen denne veka.

- Etter mange år med fastlåste forhandlingar gjer vi verkeleg framsteg, sjølv om vi har ein lang veg igjen, konkluderte generaldirektør Roberto Azevedo etter møtet i forhandlingskomiteen i Verdas Handelsorganisasjon (WTO) 27.april.

Etter planen skulle WTO ha klar ein arbeidsplan innan utgangen av juli, og forhandle ei avtale på ministermøtet i Kenya i desember. Skal det vere mogleg må alle bidra og fokus leggast på kva som er mogleg og få til, meiner Azevedo. Mange trekker no i tvil om det er mogleg å få til ein arbeidsplan innan juli måndad.

Ulike modellar for landbrukstollkutt

Sidan januar har det vore stor aktivitet i forhandlingane. På landbruksområdet har ein diskutert fleire modellar for tollreduksjon. Paraguay har forelått å kutte tollane gjennomsnittleg med 54% for i-landa (minimum 20%) og 36% for u-land (minimum15%), etter modell av førre forhandlingsrunde i WTO, den såkalla Uruguay-modellen. I-landa ville i denne modellen kunne definere 5% av varene som sensitive (12% for u-land) og dermed underlagt mindre strenge reduksjonskrav, men kvotar.

I forslaget ligg det også eit tak for tollsatsar i i-land på 100%. Andre ynskjer å legge til grunn forhandlingstekstane som låg på bordet då forhandlingane braut saman i 2008. Då delte ein varene inn i ulike kategoriar etter kor høg tollsats dei hadde. Varer med tollsats over 75% måtte til dømes kuttast med 70% for i-land. Nokon vil også følgje modellen frå 2008 for kutt i støtte, men særleg USA har framheva at land som Kina slepp for billig unna støttekutt med den modellen.

Inga semje om støtte til matvarelager

Ein er heller ikkje nærare ei permanent løysing for kor mykje støtte utviklingsland kan gi bønder som produserer for matvarelager. Slik reglane er i dag kan u-landa berre gi veldig begrensa støtte gjennom høgare prisar til bønder for oppkjøp for matvarelager. USA har vore spesielt kritisk til ei slik ordning, og har foreslått at alle reglar for matsikkerheit og oppkjøp til matvarelager skal på bordet og evaluerast.

India, Kina, Indonesia, Filippinane og mange andre land protesterte kraftig mot dette, og slo fast at dette ikkje var ein del av avtala som vart inngått i fjor. Enkelte land har også foreslått at denne typen støtte skal reknast som grøn støtte som ikkje skal reduserast. EU er mellom WTO-medlemmene som protesterer mot dette. Etter planen skal ein ved utgangen av 2015 bli samde om ei permanent løysing for u-lands oppkjøp til matvarelager.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere