Fra Romania for å lære om HMS i landbruket

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Overveldende, var den første kommentaren fra rumernerne som har tilbrakt tre dager i Norge for å lære om HMS.

Romaniabesøk hos Bjerknæs Salat på Nøtterøy, fra høyre Lician Gogu, Clara Burghelea, Oana Cavencinc, Mariam Elema, Marinella Anghel, Fuomit Istmate og Åsmund Bjertnæs, foto: Per Ole Ranberg

Helse, miljø og sikkerhet var stikkord da Norges Bondelag i samarbeid med Landbrukets HMS-tjeneste tok imot seks fra Agrostar i Romania for å synliggjøre hva som blir gjort for å skape gode arbeidsforhold i norsk landbruk. Besøket fra Romania skjedde med støtte fra Innovasjon Norge, og gjennom besøk på garder i Østlandsområdet og kontakt og informasjon gjennom norske rådgivere, hadde tolken Clara Burghelea bare en kommentar: overveldende.

De ansatte i fokus

Et av besøkene var til Bjertnæs Salat AS på Nøtterøy i Vestfold der daglig leder Åsmund Bjertnæs lot sitt rumenske besøk ta del i hvordan bedriften setter sine 88 sesongarbeidere i fokus for å skape et best mulig, felles resultat.

Bjertnæs Salat AS

har en omsetning på 40 millioner kroner årlig, og de 88 sesongansatte representerer flere land i og utenfor Europa.

Best mulig kvalitet

Hos Bjertnæs fikk de besøkende fra Romania ta del i bedriftens verdier i form av engasjement, ærlighet, generøsitet og samarbeid. - Vi vil skape et best mulig resultat sammen med de beste menneskene, understreket Åsmund Bjertnæs.

Lang sesong

Nøtterøy-bedriften høster seks dager i uka fra midt i mai til utgangen av oktober, og leverer varer like ofte i denne sesongen. - For oss er det avgjørende at arbeidsplassen oppfattes som trivelig og meningsfull, sa Åsmund Bjertnæs som viste til et eksempel bedriften hadde plukket opp i nettopp Romania der sjefen for en grønt-bedrift med 200 ansatte hver eneste dag hilste på den enkelte medarbeider og sjekket hvordan det sto til med familien til vedkommende.

Informasjon

I god tid før hver sesong sender Bjertnæs ut informasjon om hva som venter til de ansatte. - De ansatte skal ha like god informasjon som sjefen, sa Bjertnæs som mente medarbeiderskap gikk gjennom informasjon og involvering og stå stor grad av delegering av oppgaver som mulig.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Inger Johanne Sikkeland

Åsmund Bjertnæs, Bjertnæs Salat AS, foto: Per Ole Ranberg.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere