Romaniabesøk hos Bjerknæs Salat på Nøtterøy, fra høyre Lician Gogu, Clara Burghelea, Oana Cavencinc, Mariam Elema, Marinella Anghel, Fuomit Istmate og Åsmund Bjertnæs, foto: Per Ole Ranberg

Helse, miljø og sikkerhet var stikkord da Norges Bondelag i samarbeid med Landbrukets HMS-tjeneste tok imot seks fra Agrostar i Romania for å synliggjøre hva som blir gjort for å skape gode arbeidsforhold i norsk landbruk. Besøket fra Romania skjedde med støtte fra Innovasjon Norge, og gjennom besøk på garder i Østlandsområdet og kontakt og informasjon gjennom norske rådgivere, hadde tolken Clara Burghelea bare en kommentar: overveldende.

De ansatte i fokus

Et av besøkene var til Bjertnæs Salat AS på Nøtterøy i Vestfold der daglig leder Åsmund Bjertnæs lot sitt rumenske besøk ta del i hvordan bedriften setter sine 88 sesongarbeidere i fokus for å skape et best mulig, felles resultat.

Bjertnæs Salat AS

har en omsetning på 40 millioner kroner årlig, og de 88 sesongansatte representerer flere land i og utenfor Europa.

Best mulig kvalitet

Hos Bjertnæs fikk de besøkende fra Romania ta del i bedriftens verdier i form av engasjement, ærlighet, generøsitet og samarbeid. - Vi vil skape et best mulig resultat sammen med de beste menneskene, understreket Åsmund Bjertnæs.

Lang sesong

Nøtterøy-bedriften høster seks dager i uka fra midt i mai til utgangen av oktober, og leverer varer like ofte i denne sesongen. - For oss er det avgjørende at arbeidsplassen oppfattes som trivelig og meningsfull, sa Åsmund Bjertnæs som viste til et eksempel bedriften hadde plukket opp i nettopp Romania der sjefen for en grønt-bedrift med 200 ansatte hver eneste dag hilste på den enkelte medarbeider og sjekket hvordan det sto til med familien til vedkommende.

Informasjon

I god tid før hver sesong sender Bjertnæs ut informasjon om hva som venter til de ansatte. - De ansatte skal ha like god informasjon som sjefen, sa Bjertnæs som mente medarbeiderskap gikk gjennom informasjon og involvering og stå stor grad av delegering av oppgaver som mulig.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Inger Johanne Sikkeland

Åsmund Bjertnæs, Bjertnæs Salat AS, foto: Per Ole Ranberg.