Fra odel til adel i Stortinget

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Knut Storberget (Ap) stiller onsdag spørsmål til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug om hun ønsker en utvikling vekk fra personlig eierskap til selskapseid landbruk i Norge.

Knut Storberget stiller spørsmål til Sylvi Listhaug.Bakgrunnen for spørsmålet i Stortingets ordinære spørretime, er forslaget til ny forskrift om produksjonstilskudd, der det åpnes for at selskaper og samvirkeforetak kan motta produksjonstilskudd.

- Dette kan åpne for vertikal integrasjon ved at større deler av produksjonskjeden kan eies av samme kapitalaktør, og at det personlige lokale eierskapet til norske jordbruksressurser svekkes. Mener statsråden at en slik utvikling er ønskelig, og at dette vil styrke konkurransen og forbrukernes posisjon? spør Knut Storberget, Aps landbrukspolitiske talsmann.

Stortingets spørretime overføres direkte på nett-tv her fra ca kl. 11.00. (Den muntlige spørretimen starter kl. 10, og den ordinære spørretimen fortsetter når den muntlige er over.)

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere