Fra odel til adel i Stortinget

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Knut Storberget (Ap) stiller onsdag spørsmål til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug om hun ønsker en utvikling vekk fra personlig eierskap til selskapseid landbruk i Norge.

Knut Storberget stiller spørsmål til Sylvi Listhaug.Bakgrunnen for spørsmålet i Stortingets ordinære spørretime, er forslaget til ny forskrift om produksjonstilskudd, der det åpnes for at selskaper og samvirkeforetak kan motta produksjonstilskudd.

- Dette kan åpne for vertikal integrasjon ved at større deler av produksjonskjeden kan eies av samme kapitalaktør, og at det personlige lokale eierskapet til norske jordbruksressurser svekkes. Mener statsråden at en slik utvikling er ønskelig, og at dette vil styrke konkurransen og forbrukernes posisjon? spør Knut Storberget, Aps landbrukspolitiske talsmann.

Stortingets spørretime overføres direkte på nett-tv her fra ca kl. 11.00. (Den muntlige spørretimen starter kl. 10, og den ordinære spørretimen fortsetter når den muntlige er over.)

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere