Knut Storberget stiller spørsmål til Sylvi Listhaug.Bakgrunnen for spørsmålet i Stortingets ordinære spørretime, er forslaget til ny forskrift om produksjonstilskudd, der det åpnes for at selskaper og samvirkeforetak kan motta produksjonstilskudd.

- Dette kan åpne for vertikal integrasjon ved at større deler av produksjonskjeden kan eies av samme kapitalaktør, og at det personlige lokale eierskapet til norske jordbruksressurser svekkes. Mener statsråden at en slik utvikling er ønskelig, og at dette vil styrke konkurransen og forbrukernes posisjon? spør Knut Storberget, Aps landbrukspolitiske talsmann.

Stortingets spørretime overføres direkte på nett-tv her fra ca kl. 11.00. (Den muntlige spørretimen starter kl. 10, og den ordinære spørretimen fortsetter når den muntlige er over.)