Forventer strammere jordvernstrategi

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Næringskomiteen ber regjeringa oppdatere jordvernstrategien. Frøydis Haugen forventer en et skjerpet jordvern og en konkretisering om hvordan mindre jord skal omdisponeres.

Næringskomiteen på Stortinget har i dag vedtatt å be regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i revidert nasjonalbudsjett for 2018.

- Det er bra at næringskomiteen aktualiserer jordvernstrategien. Den ble vedtatt for to år siden, men siden har det ikke skjedd særlig mye, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges  Bondelag.

Frøydis HaugenI desember 2015 ble jordvernstrategien vedtatt av en enstemmig næringskomite. Den sier at innen 2020 skal antall dekar matjord som omdisponeres hvert år reduseres fra 6000 til 4000 dekar. Siden den tid har det dessverre ikke skjedd så mye, og Bondelaget er en av flere som har etterlyst en plan fra regjeringa for hvordan dette målet skal nås, og jordvernet skjerpes.

Næringskomiteens vedtak i dag sier ikke noe om hva som skal ligge i en oppdatert jordvernstrategi. – Her må regjeringen bruke tiden godt til å konkretisere jordvernstrategien, og komme tilbake med hvordan vi kan sikre at vi kan dyrke mat på den dyrka marka også i framtida, og at den ikke ligger under asfalt, mener Haugen.

For å nå målet om mindre omdisponering av matjord, er det avgjørende at jordvernet veies tungt mot andre hensyn på kommunalt nivå. - Det skal ikke være mulig å fatte vedtak om omdisponering av jord uten først å ha tatt hensyn til jordvernet, slår Haugen fast.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Omvisning på den magiske fabrikken, biogassanlegget i Vestfold

30 prosent av husdyrmøkka skal bli til biogass

Bondelaget er svært fornøyde med at et flertall på Stortinget slår fast at 30 prosent av norsk husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon i framtida. – Nå må vi sørge for at virkemidlene for å realisere målet kommer på plass, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.

Ingen MRSA-utbrudd i 2017

I fjor var det ingen funn av klassisk LA-MRSA hos norske svin. – God innsats fra næringa har gitt resultater, sier Bartnes.

Landbruk i Sveits

Den sveitsiske bonden i skvis

Med dagens landbrukspolitikk står den sveitsiske bonden i skvis og har i realiteten valget mellom å være landskapsforvalter eller storbonde, sa Beat Röösli fra Schweitzer Bauernverband, da han innledet på AgriAnalyses internasjonale seminar.

Revefarm. Foto: Norges Pelsdyralslag

Sterkt kritisk til pelsdyrforbud

Pelsdyrforbudet til regjeringa er uforutsigbar næringspolitikk, et år etter at de selv gikk inn for bærekraftig utvikling av næringa. Norges Bondelag er sterkt kritisk til avvikling.

Statssekretær i KLD, Atle Hamar (V) og Erik Lahnstein, daglig leder i Norges Skogeierforbund.

Avviser at EU-samarbeid vil bremse skogsatsing

- Mitt utgangspunkt er at et klimasamarbeid med EU skal ikke legge begrensninger for verdiskaping på norske skogressurser. Dette fastslo statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V), i dag under et frokostseminar i regi av Bondelaget, Skogeierforbundet, NNN, Fellesforbundet og NHO Mat og drikke.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
28
Februar

Fylkersårsmøte Finnmark

Lakselv Hotell
Fredag
02
Mars

Fylkersårsmøte Møre og Romsdal

Scandic Seilet Hotell, Molde
Onsdag
07
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere