I dag ble proposisjonen til jordbruksavtalen sendt til Stortinget for behandling. Et samlet jordbruk har fremforhandlet en avtale som gir bonden vesentlig bedre inntektsmuligheter. Jordbruksavtalen for 2025 er på over 3 milliarder kroner, og er en viktig avtale for at norske bønder fortsatt skal ha motivasjon til å produsere mat.

HER kan du laste ned og lese proposisjonen i sin helhet.

I avtalen er man enige om å tette gapet per årsverk med 60.000 kroner, noe som er mindre enn jordbrukets krav.

– Selv om gapet fortsatt ikke er tettet, er dette et steg i riktig retning, sa Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag da avtalen var inngått.

Nå er altså proposisjonen for årets jordbruksoppgjør levert Stortinget.

Nå som denne er levert forventer jeg en ryddig behandling

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

– Vi forventer at den framforhandla avtalen blir vedtatt i tråd med forhandlingsresultatet og legger til grunn at Stortinget respekterer forhandlingsinstituttet og vår mulighet til å forhandle med staten, sier Gimming.

Et nytt pristilskudd for melk er på plass og innføres allerede fra 1. juli, i tillegg til økt melkepris for å bedre produksjonsøkonomien. HER kan du lese mer om melk og andre produksjoner og temaer i avtalen.