Forventer handlekraft for økte inntektsmuligheter

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Vi forventer at det utvises tilsvarende handlekraft som i tollvernspørsmålet med styrkede inntektsmuligheter.

Det skriver Norges Bondelag i et brev til Næringskomiteen på Stortinget i forbindelse med høringa på Statsbudsjettet 2013 og Landbruks- og matdepartementets foreslåtte tall.

I brevet uttrykker Bondelaget tilfredshet med forslaget til endringer i tollvernet, og viser samtidig til ambisjoneen for norsk amtproduksjon Bondelaget sjøl har gitt uttrykk for, ambisjoneen Stortinget har gitt uttrykk for i behandlingen av Landbruks- og matmeldinga og ambisjoneen som kommer til uttrykk i denne meldinga.

Oppfølging av matkjedeutvalget

Bondelaget viser også  til Regjeringen ønske om å sette ned et utvalg som sal utrede hvordan prinsippet om god handelsskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas. - Dette er et svært viktig arbeid for hele verdikjeden, og det er viktig med god framdrift i arbeidet, understreker Bondelaget.

Inntektsmulighetene må bedres

-Gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet for å nå de jordbrukspolitiske målene. Norges Bondelag konstaterer at dagens inntektsmuligheter ikke er nok til å øke matproduksjonen. For at landbruket skal beholde og rekruttere dyktige bønder, er det avgjørende at det settes rammebetingelser som gir grunnlag for god lønnsomhet, heter det i brevet.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere